OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
OKUL DENEYİMİ DERSİ

ETKİNLİĞİN ADI: Okul-Aile ve Toplum İlişkilerinin İncelenmesi
ETKİNLİĞİN TARİHİ

1. Okulun içinde bulunduğu ve hizmet sunduğu semti fiziksel, sosyal ve kültürel yönleriyle nasıl tanımlarsınız?

Okul bulunduğu konum olarak yeni yapılaşan, gelişen güzel bir semtte bulunmaktadır. Fiziki ve sosyal yönden gelişmiş bir mahalledir. Ulaşım imkanı kolaydır.

2. Okulu veliler dışında başka ziyaret edenler var mı?
Hayır velilerden başka ziyaret edenler olmadı.
3. Yakın çevredeki doktor, polis ya da özel becerileri olan kişiler vb. arasından öğrencilerle konuşma yapmak üzere davet edilenler var mı?
Hayır yok.
4. Çevrede sınıfın düzenli olarak gezi yapabileceği müze, sergi, süpermarket ler, vb. yerler var mı?
Hayır bulunmamaktadır.
5. Fen ve doğa etkinlikleri kapsamında çevrede inceleme gezileri yapabilecek yerler var mı?
Evet, çevrede büyük bir park ve boş alan okul çevresinde bulunmaktadır. Ayrıca okulun bahçesi de bulunmaktadır.
6. Okulun topluma katkıları konusunda ne düşünüyorsunuz?
Okulda alınan eğitimin, çocukların yaşamlarının ileriki dönemlerinde topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
7. Toplumun okula katkıları konusunda neler düşünüyorsunuz?
Gelişmiş bir toplum gelişmiş bireyler demektir. Toplum ve okul birbirini tamamlayan etmenlerdir. Gelişmiş bireyler eğitime önem verir ve bu da eğitim kalitesini yükseltmektedir.

DÜŞÜNCELER: Okul ve toplum sürekli ilişkiler içerisinde olmalıdır. Çocuklar okulda düzenlenen sosyal faaliyetlerle toplumsal çalışma faaliyetleri artırılarak çocukların topluma daha yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.


Öğretmen Adayı Uygulama Öğretmeni