E-posta: ozgul.polat@marmara.edu.tr
Tel: 0 216 336 36 86- 132
Fax: 0 216 336 36 86

EĞİTİMİ

LİSANS

Marmara Üniversitesi Atatürk E.F. Okul Öncesi Eğitim Böl.

YÜKSEK LİSANS

Marmara Üniv. Eğitim bil. Ens. Okul Öncesi Öğretmenliği

DOKTORA

Marmara Üniv. EğitimBbil. Ens. Okul Öncesi Öğretmenliği

MESLEKİ DENEYİM

1996 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği A.B.D.’da öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

* Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı

* Okul Öncesi Eğitim Programları

* Okul Öncesi Dönemde Sorumluluk Eğitimi

* Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi

* Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesine Yönelik Programlar

* Okul Olgunluğu ve İlköğretime Hazır Oluş

* Okul Öncesi Eğitimde Çoklu Zeka Uygulamaları

* Hikaye Anlatım Teknikleri

YAYINLARINDAN SEÇMELEROkul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri (Aile Katılım Programı Uygulama Örnekleriyle) (Ya-Pa Yayınları- 2001-Zembat, Rengin ile birlikte)

M.E.B. 36-72 Ay Çocukları İçin Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı (2000-2002- 40 kişilik akademisyen grubu ile birlikte)

Ne Yapıyorum?Neden Yapıyorum?Nasıl Yapmalıyım? (Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Rehberi) (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte Ya-Pa Yayınları 2003- 3 Bölüm )

Tıstıs’ın Maceraları Zihinsel Gelişim 1 (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Zihinsel Gelişim 2 (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Sosyal Gelişim (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Duygusal Gelişim (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Dil Gelişimi (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Uzm.N.Şebnem Yılmazer İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Öz Bakım Becerileri (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları El-Göz Koordinasyonu (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)

Tıstıs’ın Maceraları Çizgiler (Öğr.Gör.Elif Kurtuluş-Gökçe Gülbahçe İle birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2004)Satranç Öğreniyorum Seti

* Akşah ile Karaşah (Masal Kitabı),

* Satranç Öğreniyorum (Uygulama Kitabı),

* Etkinliklerle Satranç (Çalışma Sayfalarını içeren Uygulama Kitabı),

* Çalışma Sayfalarını içeren CD

(Öğr.Gör.Elif Kurtuluş ile birlikte) (Morpa Kültür Yayınları-2005)

Etkinliklerle Hikayeler (Öğretmenler için) (Morpa Kültür Yayınları)

5-6 Yaş Çocukları İçin 180 Günlük İlköğretime Hazırlık Destek Programı (Öğretmenler için) (Morpa Kültür Yayınları)

3-6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Gözlem Dosyası (Yrd.Doç.Dr.Oya Ramazan ile birlikte- Morpa Kültür Yayınları-2005)

Tıstıs ve Arkadaşları (Hikaye Kitabı), (Morpa Kültür Yayınları, 2005)

Okul Öncesi Eğitim Denetim Rehber Kitabı (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte Ya-Pa Yayınları 2005- 1 Bölüm)

Topak ile Yumak Çizgiler Dünyasında (5-6 Yaş Çocukları İçin Uygulama Kitabı) Morpa Kültür Yayınları-2005

Etkinliklerle Duygu Dünyası (5-6 Yaş Çocukları İçin Uygulama Kitabı) (Uzm.N.Şebnem Yılmazer ile birlikte- Morpa Kültür Yayınları)Kutu Oyunu:3-6 Yaş Çocukları için Bil Bul Yap Eğlen Öğren (Kutu Oyunu- Yrd.Doç.Dr.Tosun Yalçınkaya ile birlikte) (Morpa Yayınları-2001)Yap-Bozlar:

* 3-6 Yaş Çocukları için 8’li Yap-Boz Seti (Morpa Kültür Yayınları-2003)

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİTAPLAR:

* Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2005)

* İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2005)

* İlköğretimde Alan Öğretimi (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte, Morpa Kültür Yayınları, 2005)

* İlköğretim Dizisi (Bu set 18 farklı üniversitede görev yapan alan uzmanı akademisyenler tarafından yazılan 40 kitaptan oluşmaktadır. Proje devam etmektedir.) İlk seri Aralık 2006 da alana çıkacaktır. Bu dizi 30 kitaptan oluşmaktadır (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte, Morpa Kültür Yayınları)

* Pot Pot Ahtapot Keşifte (5-6 Yaş Çocukları İçin Uygulama Kitabı) (Yazarı: Fatma Çiğdem Gökçen) Morpa Kültür Yayınları, 2005.

* Müzikli Çocuk Oyunları (Yazarı: Işıltan Uşaklıgil ve Arkadaşları) Morpa Kültür Yayınları, 2005.

* Öykü Yağmuru Seti (3-6 Yaş çocukları için farklı uzmanlar tarafından yazılmış 50 hikaye kitabından oluşmaktadır) (Morpa Kültür Yayınları)

* Ebesin : Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik 90 Yeni Oyun, (Yazarı: Fatma Çetin) Morpa Kültür Yayınları.

* İnteraktif Cd’li Kitap Seti (3-6 Yaş çocuklarına yönelik 10 kitaptan oluşmaktadır) Morpa Kültür Yayınları.

MAKALELERİ ARASINDA* 5-6 Yaş Grubu Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı (Yrd.Doç.Dr. Rengin Zembat ile birlikte - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi (Haziran 2000 Cilt 1, Sayı:2)* İnsan Hakları Eğitiminde Yöntem Sorunu (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte-2003)* İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğretimin Karşılaştırılması (Prof.Dr.Ayla Oktay ile birlikte - Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar -Morpa Kültür Yayınları-2003)* Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi (Yrd.Doç.Dr. Rengin Zembat ile birlikte - Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar -Morpa Kültür Yayınları-2003)* İlköğretime Başlayan Çocuğun Sahip Olması Gereken Ön Yeterlilikler (Ve Eğitim İletişim Dergisi 2003)* Okul Öncesi Dönemde Sorumluluk Eğitimi (Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular -Morpa Kültür Yayınları-2005- Basılıyor)* İlköğretim 1. Sınıfa Başlarken: Çocuk-Öğretmen-Anne-Baba, (İlköğretime Yeniden Bakış -Morpa Kültür Yayınları-2005- Basılıyor)

PROJELER

* Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş (Katılımcı-Proje Başlangıç 2002-Devam Ediyor)

* Prof.Dr. Ayla Oktay-Doç.Dr.Alev Önder ve Ebru Aktan Kerem ile birlikte Uluslararası Comenious Projesinin “Türkiye Program Modeli’ni" hazırlamaktadır.ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KONFERANS BİLDİRİLER ARASINDA

* The Effectiveness of Parent Involment in A Social-Developmental Early Childhood Curriculum”The Third Warrwick International Early Years Conferance. Conventry, England. (Yrd.Doç.Dr.Rengin Zembat ile birlikte-13.4.1999 )

* An evaluatıon of preschool educatıon programs from the vıewpoınt of multıple ıntellıgences theory (Prof.Dr. Ayla Oktay, Öğr.Gör. Elif Kurtuluş ile Bulgaristan- Uluslararası Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi- Haziran 2003)

* Okul Öncesi Dönemde Öğretmenlerin Oyunla İlgili Görüşleri (Oya Ramazan, Rengin Zembat ile ortak) I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-2004

* Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (Prof.Dr.Ayla Oktay ile ortak) I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-2004

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KONFERANS BİLDİRİLERİ ARASINDA* Doğum Kavramının Analojilerle Anlatılması” Anadolu Üniversitesi 4.Eğitim Bilimleri Kongresi (Eylül 1997)

* “Okulöncesi Eğitim Programlarında Problem Çözmenin Fen Kavramlarıyla Geliştirilmesi” I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (28-30 Mayıs 1997)

* “Okul Öncesi Çocuğunun Sosyal Gelişiminde Aile Katılımının Önemi” Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen El Kitabı (Ağustos 1999 - Ya-Pa Yayınları)

* Hikaye Anlatımında Kullanılan Tekniklerin Altı Yaş Çocuğunun Kelime Dağarcığının Genişletilmesine Etkisi” (Öğrenme ve Öğretme Sempozyum Özet Kitabı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak Mayıs 2002 (Ramazan,Oya., Zembat Rengin ile birlikte)

* Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Durum Tesbiti (Oktay, Ayla., Zembat R., Kurtuluş E., Metin., Gülçin ile birlikte-Öğrenme ve Öğretme Sempozyum Özet Kitabı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak Mayıs 2002)

* Okul Öncesi Eğitim Programlarının Çoklu Zeka Teorisi Açısından Değerlendirilmesi (Prof.Dr. Ayla Oktay, Öğr.Gör.Elif Kurtuluş ile birlikte-Öğrenme ve Öğretme Sempozyum Özet Kitabı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak Mayıs 2002)