Tel 1 : (532)4950747
Tel İş 1 : (286)2171303-3106
Faks : (286)2120751
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anafartalar Kampüsü C Blok No:111 17100 Çanakkale Türkiye
E-posta 1 : ebrukerem@yahoo.com
LİSANS
Üniversite : Boğaziçi Üniversitesi
Akademik Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Program/Bölüm/Diğer : Psikoloji

YÜKSEK LİSANS
Üniversite : Marmara Üniversitesi
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Konusu : Anaokulu Öğretmenliği
Tez Başlığı : ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİNDE FONOLOJİK DUYARLILIĞIN (SESBİRİM DUYARLILIĞI) KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

DOKTORA
Üniversite : Marmara Üniversitesi
Enstitü : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tez Konusu : Okul Öncesi Eğitimi
Tez Başlığı : OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA OKUMA GELİŞİMİ VE OKUMAYA HAZIRLIK PROGRAMI’NIN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Bildiği Diller
1 İngilizce Gelişmiş

Akademik Unvanları

1 Yrd. Doçent Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2 Araş. Görevlisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İdari Görevler
Kurum Görev Tanımı
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Yürütme Kurulu Üyeliği
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği
3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanı
4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü
5 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği

Görev Yaptığı Birimler
1 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi

Kurul / Komisyon Üyeliği
Açıklama
1 Düzenleme Kurulu Üyeliği, The Tenth Annual Cice Thematic Network Conference. Reflecting ofn Identities: Research, Practice and Innovation, İstanbul, 29-31 Mayıs 2008.
2 BUPERC Yaşam Becerileri Programı Eğitici Rehber Kitabı ‘Birlikte’ Uyarlama Çalışması Komisyon Üyeliği
3 Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, International Children and Communication Congress and International Children Films's and Congress (ICCC & ICFFC), İstanbul, 22-24 Ekim 2007.
4 Düzenleme Kurulu Üyeliği, II. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, İstanbul,24-27 Ekim, 2007.
5 Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1. Ortak Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı, Sofia St Kliments University & Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, 20-23 Mayıs 2007.
6 Bilim, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, I. Uluslar arası Katılımlı Bilim Çalıştayı, Prof. Dr. Suzan Erbaş Anısına, Çanakkale, 08-09 Mart 2007.
7 Düzenleme Kurulu Üyeliği, AB Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Kıbrıs, 27-30 Haziran 2006.
8 Düzenleme Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Turkey, 3- 6 Mayıs 2006.
9 4. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği 2005 ı Çocuk Kitabı Seçici Kurul Üyeliği
10 TESSLA-Teacher Education for Support of Second Language Acquisition, Avrupa Birliği Socrates Comenius 2.1. Projesi, 119030-CP-1-2004-1-DE. Çanakkale Proje Toplantısı, Çanakkale, 26-29 Ekim 2005
11 2. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi-Eğitimde Kuram ve Uygulamalar. Yayın Kurulu Üyeliği,
12 Ist International Pre-School Education Conference Düzenleme Komitesi Üyeliği
13 3. The World Forum (Early Care and Education) Turkey National Representative, http://www.worldforumfoundation.org/...ional_reps.php
14 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Temsilciliği,
15 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği, http://arastirma.comu.edu.tr/

Koordinatörlük Görevleri
Açıklama
1 Erasmus Thematic Network Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Üniversite Koordinatörü

Kazandığı Ödüller

Alanındaki uluslararası ödülleri
1 TÜBA Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, Oxford University, İngiltere
2 DAAD Alman Akademik Değiş Tokuş Programı, Berlin, Freie Universitat, Almanya
3 MASHAV İsrail Dış İşleri Bakanlığı Bursu, The Golda Meir Mount Carmel International Training Center, Haifa, İsrail
Alanındaki ulusal ödülleri
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Kurumsal Bağlılık Ödülü
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 10. Takdir Ödülü

Makaleler

Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “A Program Model About The Values of Peace
Value in Early Childhood,” COPOJ The Culture of Peace Online Journal,
http://www.copoj.ca/pdfs/KeremKamaraj.pdf.1(1), 57-62 (2005)
2 Aktan Kerem, E. “An Overview of The Problems of Pre-school Education in 2000’s: Turkey as a Typical Example,” MJES Mediterranean Journal of Educational Studies, 10(2), 63-79 (2005).
3 Aktan Kerem, E. “Phonological Awareness,” Tessla http://www.tessla.org/phonological-awareness/ Avrupa Birliği Socrates Comenius 2.1. Projesi çerçevesinde web sayfasında yayınlanmakta.
4 Oktay, A. ve E. Aktan Kerem, “An Investigation On How Preschool Teachers Perceive Turkish Children's Readiness For Learning To Read,” Journal of Early Childhood Development, 2, 1-14 (2004). (Doktora Tezinden)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
1 Etienne, R., Verkest, H., Aktan, E. & M. Meciar, (yayında) ”Çocuklar İçin Felsefeye Genel Bir Bakış ve Farklı Ülkelerden Yansımalar,”
2 Kerem, E. A. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine Evrensel Bir Bakış III”, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1 Aktan Kerem, E. ve D. Cömert, “Siirt İlinde Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 112-124, (2006).
2 Kamaraj, I. ve E. Aktan Kerem, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine Evrensel Bir Bakış I”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr. (2006)
3 Aktan Kerem, E. ve D. Cömert, “Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği,” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi,(2006).
4 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değeri”, İMECE Dergisi, 9, 47-48, (2005).
5 Aktan Kerem, E. ve D. Cömert, “Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(326), 30-37, (2005).
6 Aktan Kerem, E. “Almanya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi İçerisinde Yürütülen Türk/Alman İki Dilli Eğitim Projeleri Üzerine Bir İnceleme”, Marmara Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 115-124, (2004).
7 Aktan Kerem, E. ve D. Cömert, “Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Eğitim Araştırmaları Dergisi.4 (13), 29-35, (2003).
8 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri’nin Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri’nin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖNERİ Dergisi, 6(14), 117-127, (2000).
9 Kamaraj, I. ve E. Aktan, “Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Problem-Çözme Becerisi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 23(244), 55-60, (1998).
10 Aslan, E., E. Aktan ve I. Kamaraj, “Anaokulu Eğitiminin Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem-Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,9, 37-48, (1997).
11 Aktan, E. ve A. Oktay, “Çocuğun Dil Gelişiminde Fonolojik Duyarlılığın (Sesbilgisel Duyarlılığın) Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 1-28 (1997).
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj. “Erken Çocukluk Döneminde Barış Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış” Okul Öncesi Eğitim Şart Dergisi, 3, 22-25, 2008
2 Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Çocuklar İçin Felsefe:
Doğuşu, Yansımaları ve Farklı Ülkelerden Örnekler,” Çoluk Çocuk Dergisi, 77,
34-36, 2008.
3 Aktan Kerem, E. “Yrd. Doç. Dr. Ebru Aktan Kerem ile Children's Identity &
Citizenship in Europe" Ağı Hakkında Görüşme,” Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Uluslar arası Araştırma Destek Birimi E-Bülteni, 2, 2007,
http://www.comu.edu.tr/fp7/bulten/ocak07/ekerem.htm
4 Aktan Kerem, E. ve Kamaraj, I. “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değeri,” Çoluk
Çocuk Dergisi, 69, 30-33, 2007.
5 Neugebaur, R. “Early Childhood Trends Around the World,” Exchange Magazine,
p.58-63, “Turkey,” E. A. Kerem, p.59-60, Issue 175, 2007.
6 Aktan Kerem, E. “Geleneksel Eğitime Alternatif Bir Yaklaşım: Freinet Pedagojisi,”
Çoluk Çocuk Dergisi, 74, 10-12, 2007.
7 Aktan Kerem, E., Divrengi, M., Atakan, H., Demirtaş, C., Kabakçıoğlu, Ş. & E.
Mutlu. “Dünyadaki Erken Çocukluk Eğilimleri,” Çoluk Çocuk Dergisi, 74, 30-42,
2007
8 Aktan Kerem, E. ve E. Kınık, “Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın: Erken Çocukluk Eğitiminde Head Start Programı,” Çoluk Çocuk Dergisi, 56, 16-20, (2006).
9 Aktan Kerem, E. “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi Açıldı,” Çoluk Çocuk Dergisi, 57, 62-63, 2006.
10 Aktan Kerem, E. “Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı Açıldı,” Çoluk Çocuk Dergisi, 61, 51, 2006.
11 Aktan Kerem, E. “Çocuklar Evinde Orff-Schulwerk Serüveni,” Orff Info 9, 48-50, İlkbahar 2006.
12 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Farklı Ülkelerin Bakış
Açısıyla Barış Değeri,“ Zil ve Teneffüs Dergisi, Algı Tanıtım Basın Yayın, 1(4-5), 67-68, 2006.
13 Aktan Kerem, E., “Erken Çocukluk Eğitiminde Önyargılara Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls),” Çoluk Çocuk Dergisi, 49, 24-26, (2005).
14 Aktan Kerem, E., “Erken Çocukluk Döneminde Bilim ve Matematikte Büyük Keşifler” Çoluk Çocuk Dergisi, 54 , 16-18, (2005).
15 Aktan Kerem, E. “Erken Çocukluk Eğitiminde Bir Peri Masalı: Waldorf Okulları,” Çoluk Çocuk Dergisi, 35, 22-25, (2004).
16 Aktan Kerem, E. “Çocuk ve Terörizm,” Polis Dergisi, 10(40), 60-63, (2004).
17 Aktan Kerem, E. “Children and Terorizm,” Police Review, 10(40), 25-28, (2004)
18 Oktay, A. ve E. Aktan Kerem, “Okul Öncesi Eğitimde Okumaya Hazırlık Üzerine Bir Program Önerisi,” Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik, 18(880), 13, 31 Ocak 2004.
19 Aktan Kerem, E. “Erken Çocukluk Döneminde Kendilerini Sürekli Geliştirebilen Çocuklar,” Çoluk Çocuk Dergisi, 43, 18-21, (2004).
20 Aktan Kerem, E. “Yrd. Doç. Dr. Ebru Aktan Kerem’in Socrates/Comenius Projesi,” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Gazett-e, 4, 2004, http://dis.comu.edu.tr/index.php?dis=hazi04.inc
21 Aktan Kerem, E. “Yrd. Doç. Dr. Ebru Aktan Kerem’in Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu,” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Gazett-e, 5, 2004, http://dis.comu.edu.tr/index.php?dis=ekim.inc

Sanat Dallarında Üretim

Ulusal sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları
1 “Gökkuşağı’nın Renkleri II Okulöncesi Eğitiminde Orff Yaklaşımı Semineri.” Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Çocuklar Evi, Çanakkale, 31 Mart-01 Nisan 2007.
2 “Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Anısına VII. Geleneksel Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri,” Halk Bahçesi. 08 Haziran 2005.
3 “VI. Geleneksel Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları Sergisi-Kermesi,” Anafartalar Kampüsü Raket Kafe ve Çevresi, 26 Mayıs 2004.
4 “V. Geleneksel Okul Öncesi Eğitimde Araç Yapımı ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Sergisi,” Anafartalar Kampüsü Çamlık Kafe Bahçesi, 29-30 Mayıs 2003.
5 “Eğitici Oyuncaklar ve Araç Yapımı Sergisi,” Anafartalar Kampüsü Çamlık Kafe Bahçesi, 29-30 Mayıs 2002.
6 “24 Kasım Öğretmenler Haftası Kutlama Programı,” Anafartalar Kampüsü Süleyman Demirel Konferans Salonu, 29 Kasım 2001.

Bildiriler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri
1 Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice-Based Research on Creative Teaching in an Intercultural Context”, Tenth European Conference, Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2 Verkest, H., Etienne, R., Meciar, M. & E. A. Kerem, “Developing Practice-Based
Research About The Influence of Philosophy for/with Children in the Context
of Learning and Citizenship” Workshop,
3 Chistolini, S, Kovalcikova, I., Aktan Kerem, E. and Aypay, A., “Being a Teacher in Post-modern Times: A Comparative Study in Italy, Slovakia, Turkey,” Cice 2007 Montpellier Conference, France, 2007.
4 Verkest, H., Etienne, R., Meciar, M. & E. A. Kerem, “Developing Practice-Based Research About The Influence of Philosophy for/with Children in the Context of Learning and Citizehship” Workshop, Cice 2007 Montpellier Conference, France, 2007.
5 Kerem, E. A. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine Evrensel Bir Bakış II”, II. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007
6 Kerem, E. A. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine Evrensel
Bir Bakış II”, II. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul, Türkiye
7 Aşıroğlu, Z., Bedir, D. ve E. A. Kerem (poster) “Erken Çocukluk Döneminde Ses
Temelli Bir Proje Çalışması: Bizim ABC’miz”, II. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi
Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
8 Kerem, E. A. & D. Bedir, ”An Educational Institution Operating Within The
Framework of Universal Values: COMU Children’s House,” A Fifth Autumn Scientific
Conference. Succession and Prospecs in Pedagogyc Theory and Practice
Development. 125 Years Preschool Education in Bulgaria, Kiten, Bulgaria, 167-170
9 Aktan Kerem, E. “Erken Çocukluk Eğitiminde Farklılıklara Saygı: Kimlikli Bebekler,” 0-6 Yaş Döneminde Alternatif Eğitim Modelleri Sempozyumu Bildirim Kitabı, KAMER Vakfı, Diyarbakır, Turkey, 87-94, 93-99, 2006.
10 Oktay, A., Önder, A., Kerem, E. A. ve Ö. Unutkan Polat, “İkinci Dil Edinimini Desteklemek İçin Öğretmen Eğitimi Comenius Projesi, TESSLA,” AB Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Yarını, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2006.
11 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj. “Peace Education In Early Childhood,” A Fourth Autumn Scientific Conference, teachers and Social Pedagogists Training in View of European Integration, Kiten, Bulgaria, 2006.
12 Kerem, E. ve I. Kamaraj. “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değeri Araştırmalarına Genel Bir Bakış,” 3. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek,” İstanbul, Turkey, 2006.
13 Bedir, D., Aktan Kerem, E. ve S. Alyüz, “Çok Kültürlülük Temasının Erken Çocukluk Döneminde Kazandırılmasına Yönelik Bir Proje Çalışması,” 3. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek,” İstanbul, Turkey, 2006.
14 Kerem, E. A. & D. Bedir, ”An Educational Institution Operating Within The Framework of Universal Values: COMU Children’s House,” A Fifth Autumn Scientific Conference. Succession and Prospecs in Pedagogyc Theory and Practice Development. 125 Years Preschool Education in Bulgaria, Kiten, Bulgaria, 167-170, 2006.
15 Aktan Kerem, E., “Current Situation of Early Childhood Education and Teacher Training in Turkey,” The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, Montreal, Canada, 2005.
16 Valkonova, V. ve E. Aktan Kerem, “Preschool Education And Teacher’s Training In Bulgaria and Turkey- Main Preconditions and Perspectives,” A Third Autumn Scientific Conference Provision And Assessment Of Quality Of Teaching, Sofia University St. Kliment Ohridski, Kiten, Bulgaria, 103-105, 2005.
17 Aktan Kerem, E., “Siirt: The Model City That Embraces All Stranded Starfish,” Ist International Pre-School Education Conference, Marmara University, İstanbul, Turkey, 2004.
18 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Project Study on Early Childhood Education In Accordinca With The Reggio Emilia Approach: Rain-An Example of Application,” International 2nd Balkan Education Congress, Edirne, 187-193, 2004.
19 Aktan Kerem, E. “Language Issues,” The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, Acapulco, Mexico, 2003.
20 Oktay, A. ve E. Aktan Kerem, “An Experimental Study on Preschool Teachers’ Awareness about Turkish Children’s Readiness for Learning to Read: A Suggested Programme,” OMEP 2003 World Council and Conference, Bildiri Kitabı 1, Kuşadası, Turkey, 118-135, 2003. (Doktora Tezinden)
21 Aktan Kerem, E. ve A. Kastrati, “How to Create Nuturing Interactions with Infant’s, Toddler’s, Their Parents and the Staff Who Care for Them,” The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, Athens, Greece, 2001.
22 Aktan Kerem, E., “Current Status of Early Childhood Development Between The Ages of 0-3 Years in Turkey,” Early Childhood Development From Birth to Three Years Training Program, The Golda Meir Mount Carmel International Training Center, Haifa, Israel, 2000.
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri
1 Aşıroğlu, Z., Bedir, D. ve E. A. Kerem (poster) “Erken Çocukluk Döneminde Ses Temelli Bir Proje Çalışması: Bizim ABC’miz”, II. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
2 Aktan Kerem, E. ve S. Davila, “Pre-School Teachers Attitudes as Key in Implementing the Anti-Bias Curriculum,” Ist International Pre-School Education Conference, Marmara University, İstanbul, Turkey, 2004. (Poster)
3 Aktan Kerem, E., “Development of Phonological Awareness in Turkish Language Acquisition,” EU Socrates Comenius 2.1. TESSLA Project Meeting. Hanover, Germany, 2004. (özet)
4 Aktan Kerem, E. and A.Oktay, “The Development of Reading Skills in Turkish Preschool Children and the Evaluation of the Programme about Children’s Readiness for Learning to Read,” Fourth Warwick International Early Years Conference, Warwick University, Warwick, England, 17-20 March 2002. (Doktora Tezinden) (özet)
5 Aktan Kerem, E., “An Experimental Study on Preschool Teachers’ Awareness about Turkish Children’s Readiness for Learning to Read: A Suggested Programme”,The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, Auckland, New Zealand, 2002. (Doktora Tezinden) (özet)
6 Pfaff, C. W. ve E. Aktan Kerem, “Eine Evaluation Für Linguale Projekte Für Die Erziehungsanstalten Von Vorschulen In Deutschland,” The First International Troy-Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium, Çanakkale, Turkey, 2002. (Poster)
7 Kerem, E., “Change of Role Concepts in Modern Times,” The Interrelation of the Islam and the West-A Challange for an Intercultural Dialogue, Osnabrück University, Osnabrück, Germany, 2002. (özet)
8 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Analysis of Turkish Pre-School Teacher’s Ideas About The Concept of Creativity,” International Early Years Conference, Bradford College, Bradford, England, 2000. (özet)
9 Oktay, A. ve E. Aktan Kerem, “Analysis of Phonological Awareness Ability in Children’s Language Development,” Third Warwick International Early Years Conference, Warwick University, Warwick, England, 1999. (Yüksek Lisans Tezinden) (özet)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri
1 Aktan Kerem, E. “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Niteliği,” Antalya Sempozyumları-VI, Okul Öncesi Sempozyumu, Antalya, 2007.
2 Oktay, A., Önder, A., Aktan Kerem, E. ve Ö. Unutkan Polat, “TESSLA Projesi Türkiye Programı,” TESSLA Konferansı Dil Edinimi ve Dil-Kültür İlişkisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007.
3 Aktan Kerem, E. “Kimlikli Bebekler Atölyesi,” Bahçeşehir Koleji Kariyerin Küçük
Adımları–3, Kendini Yenileyen Okul Öncesi Eğitimcisi, Bahçeşehir Üniversitesi,
İstanbul, 2007
4 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Adana Çalıştayı, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Adana, 2007.
5 Güven, B., Aktan Kerem, E. ve E. Ersoy, “Lisansüstü Eğitim Sırasında Karşılaşılan
Sorunlara İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi”, 3.Lisansüstü Eğitim
Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2007.
6 Aktan Kerem, E. ve M. Divrengi “Okul Öncesi Öğretmenleri’nin İlköğretime Geçişle
İlgili Görüşleri’nin İncelenmesi,” I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, 2007.
7 Oktay, A., Önder, A., Aktan Kerem, E. ve Ö. Unutkan Polat, “TESSLA Projesi Türkiye Programı,” TESSLA Konferansı Dil Edinimi ve Dil-Kültür İlişkisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
8 Aktan Kerem, E. “Kimlikli Bebekler Atölyesi,” Bahçeşehir Koleji Kariyerin Küçük
Adımları–3, Kendini Yenileyen Okul Öncesi Eğitimcisi, Bahçeşehir Üniversitesi,
İstanbul
9 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Adana Çalıştayı, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Adana
10 Güven, B., Aktan Kerem, E. ve E. Ersoy, “Lisansüstü Eğitim Sırasında Karşılaşılan
Sorunlara İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi”, 3.Lisansüstü Eğitim
Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
11 Aktan Kerem, E. ve M. Divrengi “Okul Öncesi Öğretmenleri’nin İlköğretime Geçişle
İlgili Görüşleri’nin İncelenmesi,” I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara
12 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2006.
13 Kamaraj, I. ve E. Aktan Kerem, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine İlişkin Bir Program Modeli” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2005.
14 Aktan Kerem, E., M. Ekmişoğlu, D. Bedir ve S. Alyüz, “Reggio Emilia Yaklaşımı”, I. Anaokulu Öğretmenliği Sempozyumu, Özel İstanbul Çevre Okulları, İstanbul, 2005.
15 Aktan Kerem, E. ve E. Kınık, “Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara Kimlikli Bebekler Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygulama Örneği Deha Bebek”, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 161-168, İstanbul, 2004.
16 Kamaraj, I. ve E. Aktan Kerem, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Sosyal Değerine İlişkin Eğitici Drama Uygulamaları”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, 206-214, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004.
17 Aslan, E., I. Kamaraj ve E. Aktan. “Anaokulu Eğitimi’nin Yaratıcı Düşünce Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama”, 4. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1997.
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri
1 Aktan Kerem, E., Güven, B. ve E. Ersoy, “Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Sorunları: Çanakkale İli Örneği,” 15. Muğla Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla, 2006 (Poster)
2 Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değeri Eğitim Programı”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Denizli,2005 (Poster)
3 Şahin, Ç., E. Aktan Kerem ve B. Güven, “Erken Çocukluk Döneminden İlköğretime Geçiş: Duygu, Düşünce ve Beklentiler”, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın, Kongre Kitabı, 263-264, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2004 (Poster).

Kitaplar

Alanında yurtdışında yayınlanan kitap yazarlığı
1 Kitap Adı : Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice–based Research with Persona Dolls for Social and Emotional Development in Early Childhood,” Cice Guides f
Yayın Evi : Cice Thematic Network

2 Kitap Adı : Developing Practice-based Research for Critical Thinking with Philosophy for Children
Yayın Evi : Cice Thematic Network

Alanında yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı
1 Kitap Adı : Building on Language Diversity with Young Children
Bölüm/Ünite Adı : Second Language Acquisition Upon the Basis of the
Yayın Evi : Lit Verlag

2 Kitap Adı : Building on Language Diversity with Young Children
Bölüm/Ünite Adı : Elective Course Programme for Pre-school Student Teachers for Supporting Language and Literacy Development in Turkish Language
Yayın Evi : Lit Verlag

Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı
1 Kitap Adı : Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar
Bölüm/Ünite Adı : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Niteliği
Yayın Evi : Neta Matbaacılık

2 Kitap Adı : İlköğretimde Alan Öğretimi
Bölüm/Ünite Adı : Farklı Dillerde Okuma Öğretimine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Yayın Evi : MORPA Yayınları

3 Kitap Adı : Güncel Konular
Bölüm/Ünite Adı : Okul Öncesi Dönemde Fonolojik Duyarlılık ve Gelişimi
Yayın Evi : MORPA Yayınları

4 Kitap Adı : Çocuk Bakıcılığı El Kitabı
Bölüm/Ünite Adı : Erken Çocukluk Eğitimi Modelleri
Yayın Evi : Yerel Gündem 21


Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

Son iki da verdiği lisansüstü dersleri
1 Gelişim Kuramları (Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans)
Alan Uzmanlık Dersi (Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans)
Tez Danışmanlığı (Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı)
Son iki da verdiği lisans dersleri
1 Okul Öncesi Eğitime Giriş
Gelişim ve Öğrenme
Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri
Uygulama II
Gelişim ve Öğrenme
Uygulama II, III
Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları
Seçmeli
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi
1 Erken Çocukluk Döneminde Çatışma Çözümleri Program Modeli’nin Etkisinin Değerlendirilmesi,“ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü İlköğretim Anabilim Dalı,
2 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ’NDE FARKLILIKLARA SAYGI KAVRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ’NİN İNCELENMESİ VE FARKLILIKLARA SAYGI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / ÇANAKKALE ONSEK

Araştırma Projeleri ve Raporlar

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1 Proje Adı : Cice 4: Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. Proje Ortaklığı

2 Proje Adı : Cice 3: Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network
Destekleyen Kuruluş : 223095-CP-1-2005-1-UK-ERASMUS-TN

3 Proje Adı : TESSLA-Teacher Education for Support of Second Language Acquisition, Avrupa Birliği Socrates Comenius 2.1. Projesi
Proje Final Raporu Künyesi : 119030-CP-1-2004-1-DE-
Destekleyen Kuruluş : University of Hanover, Teacher Education Institute of Alsace–IUFM, Catholic University of Applied Sciences Berlin, University of Kalmar, University of Edinburgh, University of Tartu, Çanakkale O

4 Proje Adı : Türk/Alman Çiftdilli Çocukların Dil Gelişimi ve Kültürlerararası Eğitim
Destekleyen Kuruluş : DAAD (Alman Akademik Değiş Tokuş Programı (Prof. Dr. Carol Pfaff) Freie Universitat, Berlin, Germany

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1 Proje Adı : Erken Çocukluk Döneminde Çatışma Çözümleri Program Modeli’nin Etkisinin Değerlendirilmesi
Destekleyen Kuruluş : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2007/17

2 Proje Adı : Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Program Modeli’nin Etkisinin Değerlendirilmesi
Destekleyen Kuruluş : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2006/44

3 Proje Adı : Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfında Okul Öncesi Mataryelleri Kullanılarak İşlenen Derslerin Öğrencilerin Öğrenme Sürecine Etkisi
Destekleyen Kuruluş : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2005/58


Diğer Akademik Etkinlikler

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler
1 “Steiner/Waldorf Okul Öncesi Eğitim Anlayışı,” Çocuklar Evi, Çanakkale, Turkey, 13-14 Ocak 2007.
2 “57th International Toy Fair,”, Nurnberg, Germany, 2-7 Şubat 2006 (ziyaretçi)
3 “Gökkuşağının Renkleri Okulöncesi Eğitiminde Orff Yaklaşımı,” Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Çocuklar Evi, Çanakkale, Turkey, 04-05 Mart 2006.
4 “Küçük Eller, Büyük Fikirler-Eğitimde Proje Yaklaşımı,” Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampusu, İzmir, Turkey, 29 Nisan 2006.
5 “Reggio Emilia Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezi,” Reggio Emilia, İtalya, 11-16 Ekim 2005.
6 “Early Childhood Centers Tour,” Montreal, Canada, 17 Mayıs 2005.
7 “Visiting Professor,” South African Congress for Early Childhood Development, ECD House, Pretoria, South Africa, 15-16 Temmuz 2004.
8 “Visiting Professor,” Hostos Community College Children’s Center Inc., City University of New York, USA, 4-19 Şubat 2004.
9 “High/Scope Early Childhood Program-Workshop,” Child Care Information Exchange, Athens, Greece, 24 Nisan 2001.
10 “Early Childhood Development From Birth to Three Years,” The Golda Meir Mount Carmel International Tranining Center, Haifa, Israel, 1-24 Kasım 2000.
11 “The Hundred Languages of Children-The Exhibition of The Reggio Emilia Preschools in Italy,” Lilycraft Nursery School, Bradford, England, 10 Haziran 2000.
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler
1 “Proje Teklifi Hazırlama ve Sunma Eğitimi” TÜBİTAK Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dardanos Yerleşkesi, 07 Haziran 2007
2 “Bilim Oyuncakları Çalıştay Programı,” TÜBİTAK, Ankara, 17 Temmuz 2006.
3 “Çocuğun Yüz Dili Reggio Emilia Seminer ve Sergisi,” Ege Palace Otel, İzmir, 2 Nisan 2005.
4 “Okul Öncesinde Bilim Öğretimi,” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İsrail MASHAV işbirliği ile, 9 Nisan 2005.
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar
1 “Supporting Student’s Practice-Based Research” Cice Thematic Network, Children’s Identity and Citizenship in Europe. Working Group Meeting. Montpellier, France, 23-25 May 2007.
2 “Supporting Student’s Practice-Based Research” Cice Thematic Network, Children’s Identity and Citizenship in Europe. Working Group Meeting. Malta, 24-27 October 2007. (katılımc
3 “Supporting Student’s Practice-Based Research” Cice Thematic Network, Children’s Identity and Citizenship in Europe. Working Group Meeting. Paris, France, 18-22 April 2007. (ka
4 Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV. Yapılandırmacılık ve Öğretmen, Özel Tevfik Fikret Okulu, 17 Kasım 2007. (dinleyici)
5 Ülke Çocuk Politikası Konferansı, 17 Kasım 2007. Ankara. (dinleyici)
6 “Kimlikli Bebekler Eğitim Programı,”, Saint Joseph Vakfı Özel Küçük Prens İlköğretim Okulları, 03 Kasım 2007
7 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua ve Arion Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı. Aksan Otel, İzmir, 13 Eylül 2006 (dinleyici).
8 Okul Öncesi Eğitimi Yenilenen Program Tanıtım Toplantısı. MEB & UNICEF İşbirliğiyle, Falez Otel, Antalya, 05-08 Eylül 2006 (katılımcı).
9 “Çocukların Psikososyal Gelişimi,” ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Aile Eğitimi Seminerleri, 05 Ocak 2006.
10 TESSLA Language Diversity and Young Children-Problem or Promise?. Tartu University, Tartu, Estonia, 27-30 September 2006 (katılımcı).
11 Consultative Group on Early Childhood Care and Development Annual Meeting. MOCEF, İstanbul, 17-20 October 2004 (dinleyici).
12 “01-07 Eylül Okul Öncesi Eğitim Günleri,” Bilim Kurulu Toplantısı. Üniversiteler, M.E.B, Ya-Pa Toplantısı. Dedeman Otel, Bitez, Bodrum, 20 Ağustos 2004 (katılımcı).
13 “Okul Öncesinden İlköğretime Geçiş,” konulu seminer. Çanakkale Özel İlköğretim Okulu, 10 Eylül 2004.
14 “Erken Çocukluk Eğitimine Farklı Pencereden Bakış: Siirt İli Örneği,” konulu sunum. Anafartalar Kampusü Süleyman Demirel Konferans Salonu, Çanakkale, 27 Mayıs 2004.
15 “Çoklu Zeka Teorisi ve Uygulamaları”, “Çeşitli Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim” Siirt ili ve ilçelerinde inceleme gezisi ve seminer sunumu. 22 Nisan-1 Mayıs 2004.
16 “Almancayı Öğrenmekte Türkçe Anadili Yada Herhangi Bir Anadili Sorun mu?,” konulu seminer. Friedtjof-Nansen-Schule, Hannover, Almanya, 05 Ekim 2004.
17 Central Asia Early Childhood Development Advocacy Training Workshop. UNICEF,ACEV & ISSA. Almaty, Kazakhstan, 11-13 October 2004 (katılımcı).
18 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı, M.E.B., AÇEV, UNICEF ve Eğitim Reformu Girişimi. Ankara, 2003 (katılımcı).
19 “Terör Örgütü ve Yandaş Kuruluşların Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetlerine Karşılık Karşı Eylem Çalışmaları,” konulu seminer. Çanakkale Emin Kız Öğrenci Yurdu, Ercanlar Kız Öğrenci Yurdu...
20 “Denver II Gelişimsel Tarama Testi-Revision,” Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Okulöncesi Eğitim Merkezi, İstanbul, 9 Haziran 2002 (katılımcı).
21 Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı. AÇEV & UNICEF. Ankara, 17-18 Ocak 2002 (katılımcı).
22 The Second International ELT Research Conference, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 2001 (dinleyici)
23 “0-6 Yaş Grubu Anne-Çocuk İlişkileri ile 6-12 Yaş Grubu Ergenlik Dönemi Anne-Çocuk İlişkileri,” konulu seminer. Çanakkale Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü. 22 Mart
24 “Denver II Gelişimsel Tarama Testi-Revision,” Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Derneği, Bakırköy, İstanbul, 15-16 Ekim 1999 (katılımcı).
25 I. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 1997 (dinleyici).

Toplumsal Etkinlikler

Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri
1 Bizden Size Programı. Ton TV, Çanakkale,


Benzer Konular: