Etkinlik ve Dosya Arama Motoru


<div style="background-color: none transparent;"></div>

Oyun albümü hazırlama

OYUN ALBÜMÜ HAZIRLAMADA YARARLANILACAK KAYNAKLAR Fotoğraf 1.1:Türk kültüründe geleneksel kıyafetler Kültürel ve kültürler arası çocuk oyunları albümü geliştirmede araştırmacılar pek çok yol izlemişlerdir. Bunlardan en çok kullanılanları gözlem yapma veya yetişkin ya da çocuk olarak seçilen kaynak kişilerden görüşme yoluyla bilgi edinmedir. Bunlarla birlikte anket yöntemi ile bilgi edinme, kitap, dergi, ansiklopedi gibi basılı yayın araçlarını tarama, kitle iletişim araçlarından,

 1. #1
  Çevirimdışı

  Üyelik tarihi
  14.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,462

  Yenii Oyun albümü hazırlama

  OYUN ALBÜMÜ HAZIRLAMADA YARARLANILACAK KAYNAKLAR
  Fotoğraf 1.1:Türk kültüründe geleneksel kıyafetler
  Kültürel ve kültürler arası çocuk oyunları albümü geliştirmede araştırmacılar pek çok
  yol izlemişlerdir. Bunlardan en çok kullanılanları gözlem yapma veya yetişkin ya da çocuk
  olarak seçilen kaynak kişilerden görüşme yoluyla bilgi edinmedir. Bunlarla birlikte anket
  yöntemi ile bilgi edinme, kitap, dergi, ansiklopedi gibi basılı yayın araçlarını tarama, kitle
  iletişim araçlarından, müzelerden, folklor kuruluşlarından, il kültür derneklerinden
  yararlanma ve benzeri yöntemlerde de çocuk oyunları albümü geliştirme çalışmaları yapılabilir.
  Çocuğun oyuna olan gereksinimi ve buna bağlı olarak çocuk oyunlarının doğup
  gelişmesi, değişik toplumlarda benzer özellikler gösterir. Aynı nedenlerle, aynı
  gereksinimlerle doğar, yani evrenseldir. Oyunun evrensel rolü, kültürden kültüre veya
  toplumdan topluma değişiklik gösterir. İlkel toplumlarda geleneksel olarak, çocuklar
  yetişkinleri izleyerek onlar ne yapıyorlarsa taklit ederler. Kız çocuğu annesiyle çalı çırpı
  toplamaya gider ve annesi kardeşi ile ilgilenirken o da kabuktan bebeği ile oynar. Erkek
  çocuğu da oyuncak bir ok ve yayla babasıyla birlikte ava gider. Çocuğun defalarca atış
  yaptıktan sonra başarılı olması, vurduklarının da uçamayan kuşlar olması önemli değildir.
  Önemli olan deneyimlerini artırarak, yeteneklerini geliştirmesidir.
  Oyunla ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarından Huizinga'ya göre oyun bir kültürün
  temelidir. Sosyal etkileşimlerin tümünü oyuna bağlar. Politik güç, savaş ve ticaret de birer
  oyundur. Huizinga oyunun özünde yaratıcı bir özellik taşımasından dolayı sanatın bile temeli olarak görür.
  Oyun kültürle doğrudan ilişkilidir. Toplumla birlikte gelişir ve politik sistemler
  tarafından etkilenir. Toplumda yaşanan olaylar çocuk oyunlarına ve oyuncaklarına yansır.
  Yaşanan olaylara ilişkin yeni oyunlar yaratılır, yeni oyuncaklar üretilir. Günümüzde yaşanan
  savaşlarla ilgili yaşantılar çocuk oyunlarına da yansımaktadır. Füzelerin, uçakların, tankların,
  askerlerin kaynak olarak kullanıldığı çocuk oyunlarının gözlenebilir şekilde değiştiği, bu
  kavramların çocuk oyunlarında ve çocuk dilinde çok sık kullanıldığına rastlanmıştır.
  Ticari çevreler de bu arada çocukların oyun tarzına uygun olarak oyuncaklar
  üretmişler, bu dönemde savaşla ilgili oyuncakların satışlarında büyük artışlar olmuştur. Bazı
  bilim adamları strateji oyunları ile sosyo-ekonomik düzen arasındaki ilişkinin önemine
  değinirler. Ticaret toplumlarında satranç ve monopol oyunlarının yaygın olmasına dikkati
  çekerler. Loto ve piyango gibi büyük paralar kazanma olanağı olan oyunlara da bu
  toplumlarda sık rastlanır. Hatta borsa spekülasyonu da bir çeşit oyun sayılabilir.
  Özellikle gelişmekte olan toplumlarda bazı oyunlarda kutsallık kavramı ve dinin etkisi
  gözlenmekte, dünyanın pek çok yerinde maskeli festivallere, ölümle ilgili anlatılan ilginç
  hikâyelere, cadılar, hayaletler, devler, periler gibi hayali varlıklarla ilgili anlatılan masallara
  rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde de uzayla ilgili kavramları içeren
  oyunlar ve oyuncaklar daha sık görülmektedir. Uzay gemileri, uçan daireler, uzaylılar,
  ışınlanan varlıklar ve ilâhlar gibi oyuncakların da daha fazla üretildiği görülür
  Bütün bu özellikler dikkate alındığında, oyun, sosyo-kültürel yapının bir parçası gibi
  görünmektedir. Ancak bazı oyunların da bağımsız olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu
  oyunlardan biri 4000 yıldan beri tüm dünyaca bilinen ve oldukça yaygın olan, ülkemizde de
  "Beş Taş" adıyla bilinen oyundur. Bu oyun, her ülkede değişik kurallarla oynanmakla
  birlikte ortak özellikleri beş tane yuvarlak taşın tek, tek ya da birkaç tanesi bir arada olarak,
  bir elle havaya atılıp, el sırtı ile tutulmasıyla oynanır. Oyunun her aşamasında değişik
  tekerlemeler söylenen "Beş taş kalemtıraş pışık, tokmak, yere koyup yerden almak, bir
  cimcik mermercik mermer taşı şahincik, şahin taşı fincan aşı köprübaşı, derledik topladık biz
  köprülere başladık" vb. sözlerle oynanan oyundur. Bu oyun dünyanın hemen, hemen her
  yerinde bilinen en eski oyunlarından biridir. Tahiti, Japonya, Yunanistan, Avustralya ve
  İngiltere’de taşların yerine, küçük patatesler, fındık, ceviz, fasulye bile yüzyıllarca
  kullanılmıştır. Suda taş kaydırma oyunu da pek çok toplumda oynanan çok eski bir oyundur.
  Diğer eski bir oyun ise, Yeni Zelanda, Yeni Gine, Malezya ve Afrika'nın birçok yerinde hatta
  dünyanın pek çok ülkesinde oynanan, parmaklara geçirilen iki ucu bağlı bir iplikle çeşitli
  şekiller oluşturularak oynanan “İplik Oyunu”dur. 1885'te Wallace adında bir İngiliz gezgin,
  Dayak Kabilesi çocuklarıyla bu oyunu oynadığını, kendisi bir şekil yaptıktan sonra, ipi alan
  bir çocuğun arkadaşlarıyla, o zamana kadar hiç görmediği son derece şaşırtıcı şekiller
  yaptıklarını belirtmiştir. Bu oyunun dünyanın birçok yerinde henüz Avrupalılarla
  karşılaşmadan önce bilindiğini ve oynandığını gösteren pek çok yayın vardır.
  Topaç ise M.Ö. ye dayanmaktadır. Mısırlılar topacı parmaklarıyla çevirirken, Çinliler
  parmak yerine kamçı ile çevirmeyi bulmuşlardır.
  Suda taş kaydırma, çember, kukla ve top oyunları da pek çok toplumda oynanan çok
  eski oyunlardır. Parmaklara geçirilen ipin değişik şekillerde alınması, ip atlama, topaç,
  uçurtma ve top oyunları da dünyanın pek çok yerinde yıllardır oynanan oyunlar arasında yer alır.
  Bunlar gibi pek çok oyunun dünyadaki birçok ülkede oynanıyor olması etnologların
  ilgisini çekmektedir. Acaba oyun tek bir oyundan türeyerek mi dünyaya yayıldı? Eğer böyle
  ise ilk olarak nerede ve kimler tarafından oynanıyordu. Yoksa basit bir oyun türü farklı
  toplumlarda değişik şekillerde bağımsız olarak mı geliştirildi? Tüm bu sorular, etnologlar,
  pedagoglar, sosyologlar, antropologlar, eğitimciler ve tarih bilimcilerinin birbirlerini
  destekleyerek yapacakları ekip çalışmaları sonucu açığa çıkacaktır.
  Vücudun ve fikrin gelişmesinde oyunun rolü başta gelir. Bunu böylece bil
  programını ona göre düzenle.
  1.1. Yöresel Oyunları Araştırma
  Ankara’nın Kazan ilçesindeki “Ütopya” Bilim, Sanat, Eğlenme, Öğrenme, Üretme
  Merkezi’nde geleneksel çocuk oyuncakları, seramik atölyesi, sanat ve zanaat galerisi, el
  aletleri müzesi bulunmaktadır. Şair Sunay Akın tarafından İstanbul’da Oyuncak Müzesi
  kurulmuştur. Bu konuda Prof.Dr. Bekir Onur’ un çabası ile oluşturulan Ankara Üniversitesi
  Eğitim Bilimleri Fakültesi ”Oyuncak Müzesi”ile Sanayi Müzesi’ndeki ”Haliç Oyuncakçısı”
  bölümünü örnek gösterebiliriz. Ayrıca Osmanlı döneminde çok önemli yeri olan Eyüplü
  kadınların yaptığı geleneksel Eyüp oyuncakları, AB Bilgi Merkezi (ABBM) ve Tarih Vakfı
  işbirliğiyle yaşatılmaya çalışılmaktadır.
  Fotoğraf 1.2 :Ankara yöresi halk oyunu
  Ülkelerin kendi kültürlerine özgü çocuk oyunlarını araştırma çalışmaları gelişmiş
  ülkelerin pek çoğunda 20. yüzyılın ilk yarısında tamamlanmış ve yayınlanmış durumdadır.
  Kültürümüzdeki çocuk oyunlarını bir arada toplayan en eski ve Cumhuriyetten sonraki ilk
  yayın 1934 yılında Yusuf Ziya Demircioğlu tarafından gayet sade bir Türkçe ile yazılan
  "Anadolu'da Eski Çocuk Oyunları" kitabı olduğu görülmüştür. Yusuf Ziya Demircioğlu'na
  ait kitaptaki çocuk oyunlarının tamamı Muğla'nın Ula kazasından alınmış olup, yazar burada
  bir ay boyunca ve bizzat kalarak bu araştırmasını tamamlamıştır. Demircioğlu'nun, kitabın
  ön sözündeki açıklamaları oldukça önemli ve düşündürücü olup, konu şöyle ifade
  edilmektedir. “Memleketin ufak bir köyünde bu kadar oyun bulunabilmesi Türk folklorunun
  buna ait kısmında da ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Yine aynı amaçla 1955
  yılında yayınlanan "Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler" kitabı Ferruh Arsunar tarafından
  yazılmıştır. 1993 yılında yayınlanan Musa Baran'ın "Çocuk Oyunları" adlı kitabı da
  bulunmaktadır. Sedat Veyis Örnek’ de "Geleneksel Kültürürnüzde Çocuk" isimli kitabında
  çocuk oyunlarının isimlerini belirtmiştir. Hatice Poyraz da “Okul öncesi Dönemde Oyun ve
  Oyuncak” isimli kitabında çocuk oyunlarını ve oynandığı yöreleri araştırmıştır. Fakat bu
  kitaplar tam olarak yeterli sayılmamaktadır. Türk kültüründeki çocuk oyunlarının
  araştırılmasına daha çok önem vermeli ve zaman içerisinde bu oyunların yok olmasına
  seyirci kalmamalıyız
  Türk kültüründeki çocuk oyunlarının araştırılmasına çok daha fazla önem verilmesinin
  ve mümkün olan en yakın zamanda özgün çocuk oyunlarımızın ortaya konmasının büyük bir
  gereksinim olduğunu vurgulamaktır. Bu oyunların diğer kültürlerdeki çocuk oyunları ile
  etkileşimleri de bu konuyu tamamlayıcı, önemle incelenmesi gereken ayrı bir konudur.
  Fotoğraf 1.3: Alanya köy düğünü (Alanya üzesi)
  Çocuk oyunları albümü geliştirmek yöresel oyunları araştırmak için; en çok kullanılan
  yöntem, gözlem yapma veya yetişkin ya da çocuk olarak seçilen kişilerden görüşme yoluyla
  bilgi edinmektir. Bunlarla birlikte anket yöntemi ile bilgi edinme, kitap, dergi ansiklopedi
  gibi basılı yayın araçlarından bilgi tarama, kitle iletişim araçlarından, müzelerden,
  kütüphanelerden, folklor kuruluşlarından, il kültür müdürlüklerinden eğer varsa bu
  kuruluşların yayınlarından yararlanılır.
  Sonuçta oyun, sosyo-kültürel yapının bir parçası ya da bağımsız olarak geliştirilen bir
  üründür. Oyuncaklar ise, oyunu yapılandıran oyun araçlarıdır. O halde oyun albümü
  geliştirirken, toplumların tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik yaşantılarını (göçler, savaşlar,
  yiyecek, giyecek kaynakları, ulaşım, çocuk yetiştirme, eğitim, sağlık yöntemleri, sosyal
  kurallar, eğlence, geleneksel davranışlar vb.) incelemek, gözlemek gerekmektedir. Bu
  yaşantıların çocuk oyunlarına yansımasıyla oluşan çocuk oyunu ve oyuncakları ise çocuk
  oyunları albümü geliştirmede yol gösterici olacaktır.
  Çocuk oyunla büyümelidir. EFLATUN
  1.1.1. Gözlem Yoluyla
  Gözlem, amaçlanan bir davranışı, olayı, canlı ya da cansız bir varlığı olabildiğince
  tarafsız ve gereğine uygun olarak izlemektir. Gözlemci, çocuk oyunlarının gözlemini
  yaparken oyunun şartlarını nasıl tanımlayabileceğine, oyunun yapısına ve kurallarına dikkat
  etmelidir. Ayrıca oyunun yetişkin yaşamı ile ilişkisi ve paralellikleri çocuğun oyundan
  kazandığı bilgileri incelemek ve farklı yaş gruplarındaki çocukların oyunlarını karşılaştırmak gerekir.
  Kaydedilen yöresel çocuk oyunlarının araştırılmasında araştırmacı gözlem kayıtlarını
  standart bir gözlem kayıt formuna işlemelidir. Bunun için araştırmacı ya önce düzyazı
  şeklinde gözlem kaydı alıp bunu sonra gözlem kayıt formuna geçirir ya da gözlem yaparken
  doğrudan "gözlem kayıt formuna" bilgileri işaretler ya da not eder. Formda olmayan fazla
  bilgileri ayrıca kaydeder.
  Bunun için geliştirilecek "Çocuk Oyunları Gözlem Kayıt Formu" çok iyi planlanarak
  hazırlanmalıdır. Bununla ilgili örnek olarak "Çocuk Oyunları Gözlem Kayıt Formu"
  verilmiştir ( Çocuk Oyunları Gözlem Kayıt Formu örneği bölüm sonunda verilmiştir.)
  1.1.2. Görüşme Yoluyla
  Görüşme sırasında kaynak kişi olarak seçilen yetişkine ya da çocuğa kaydedilecek
  oyunla ilgili sözlü sorular yöneltilir ve bunlar bir forma ("Oyun Anket Formu" olabilir)
  kaydedilir. Görüşmede çocuğa veya yetişkine yöneltilen sözlü sorular "Oyun Anket
  Formuna" kaydedilir.
  Başka bir yöntemde ise kaynak kişi ile ön görüşme yapılır, istenilen bilgi konusunda
  kısa bir açıklama yapıldıktan sonra kaynak kişiye bir anket formu verilerek doldurması
  istenir. Daha sonra anket formlarındaki bilgiler ayrı, ayrı kayıt formlarına işlenerek analiz
  edilir. (Çocuk oyunlarını görüşme yoluyla kaydetmek üzere bölüm sonunda yetişkinlere ve
  çocuklara yöneltilen anket formu örnekleri verilmiştir.)
  Yöresel oyunları araştırmada kullanılan yöntem, gözlem veya görüşme ya da her ikisi
  de olabilir. Araştırmacı yalnız gözlem yapar veya yalnız görüşme yoluyla bilgi edinir ya da
  daha sağlıklı bilgi edinmek için hem görüşme yoluyla kaynak kişiden bilgi alır hem de
  anlatılan oyunu kendisi gözleyerek oyun kayıt kartını daha doğru bir şekilde doldurur. En
  ideal yöntem budur. Zaman ve şartlar uygun olduğu sürece bu yol izlenerek araştırma yürütülmelidir.
  1.2. Basılı Yayın Araçları (Kitap,Dergi, Ansiklopedi vb.)
  Kitap, süreli yayınlar, ansiklopediler, gazeteler,mahalli yayınlanan gazete ve dergiler
  gibi basılı yayın araçlarından çocuk oyunları albümü oluşturmak pek çok araştırmacının
  diğer yöntemlerle birlikte kullandığı yollardır. Oyunlar ilgili kaynaktan olduğu gibi alınarak
  bir derleme yapılabilir ya da içeriğe bağlı kalarak yeniden yazılabilir. Hatta oyunlar çizimle
  desteklenebilir. Her iki şekilde de önemli olan oyunun esasına bağlı kalınması, içeriğin
  orijinalliğinin bozulmaması ve aynı zamanda anlaşılabilir, sade ve doğru bir Türkçe ile kısa
  ve öz olarak ele alınmasıdır.
  1.3. Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma ( Bilgisayar, İnternet, TV)
  Son yıllarda radyo ve televizyonda çocuk programlarına daha fazla yer verilmesi
  sevindiricidir. Çocuk programları kuşaklarında değişik animasyonlar, yarışmalı oyunlar oyun
  albümü hazırlamada kaynak teşkil etmektedir. TV’ de yayınlanan yöresel kültürü ele alan
  programlarda verilen oyunlarda oyun albümü hazırlamada kullanılır. Günümüzde internet
  sitelerinde yayınlanan oyun örnekleri de hem günümüz, hem de geleneksel kültürümüzdeki
  oyunları araştırıp oyun albümü oluşturmamıza ciddi katkı sağlamaktadır. Fakat yine de
  yeterli ve zengin olduğu söylenemez. Çocuk oyunları ile ilgili radyo ve televizyonda
  yayınlanan programlar araştırıldığında, sayılarının çok fazla olmadığı görülür. Yine de bu
  programlardan yararlanılabilir. Ayrıca kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna konuyla ilgili
  duyuru yapılarak, ilgili bilgilerin bu kaynakta toplanması sağlanabilir. Daha sonra bunların analizi yapılabilir.
  Yine kitle iletişim araçlarından yararlanarak değişik ülkelerin ve kültürlerin oyunlarını
  tanımak mümkün olmaktadır.
  Aşağıda Yurdumuzun değişik yörelerine ait çocuk oyunları örnek olarak verilmiştir.
  Hatice POYRAZ, Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak s.146,176)
  Karadeniz Bölgesi Oyunları
  Ø Oyunun Adı: Saklambaç
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 5-6
  • Oyunun Oynandığı Yer: Bahçe, sokak vs.
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Gündüz
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Kız-Erkek
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç:Yok
  • Oyuncuların Yaşları: 5 ve daha yukarısı
  • Oyunda Verilen Cezalar: Yakalanan kişi ebe olur.
  Ø Oyun Nasıl Oynanır?
  • Bir kişi ebe seçilir, ebe arkasını döner ve gözlerini yumar.
  • 10'a kadar sayı sayar ve döner bu arada diğer çocuklar saklanmışlardır.
  • Diğer çocukların saklandıkları yeri ebe bulmaya çalışır.
  • Yakaladıklarını yakaladım diyerek sobe yapar, yakalananlar ebe olur.
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oyunları
  Ø Oyunun Adı: Dızz Oyunu
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 7-8
  • Oyunun Oynandığı Yer: Bahçe
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Gündüz
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Kız-Erkek
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: Mendil
  • Oyuncuların Yaşları: 7-15
  Ø Oyun nasıl oynanır:
  • Bir kişinin gözleri bağlanır. Diğerleri ondan uzaklaşır.
  • Bir kişi gelir, ebenin yanında "dızz" diyerek ebeye hafifçe vurur.
  • Ebe bu sesin kime ait olduğunu bulmaya çalışır.
  Ø Oyunun Adı: Hala Hala Sacı Ver
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 2
  • Oyunun Oynandığı Yer: Ev
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Gece-Gündüz
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Kız-Erkek
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: Yok
  • Oyuncuların Yaşları: 5-6
  Ø Oyun Nasıl Oynanır:
  • Bir kişi iki elini birleştirir.
  • Diğeri parmaklarıın arasına dokunarak "hala hala sacı ver" der.
  • O da(hala rolündeki çocuk) "yukarı bacada" der.
  • Bir daha tekrar eder. "hala hala sacı ver" der.
  • En yukarıya geldiği zaman "elini sok da al" der.
  • Soran "kedi beni ısırır" der.
  • Diğeri "kedi sepetin altında" der.
  • Bu kez "köpek beni ısırır" der.
  • Diğeri "köpek davara gitti" der.
  • Elini sokar, almaya çalışır.
  • Köpek onu “hav, hav” diye havlayarak ısırmaya çalışır(hala rolündeki)
  • O da (çocuk) telaşla elini kaçırmaya çalışır.
  Akdeniz Bölgesi Oyunları
  Ø Oyunun Adı: Tınıs Oyunu
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 2
  • Oyunun Oynandığı Yer: Kumsal
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Gündüz
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Kız-Erkek
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: Kibrit çöpü, kürdan veya bir çöp
  • Oyuncuların Yaşları: 5-10
  Ø Oyun Nasıl Oynanır:
  • Kumda iki kişi karşılıklı oturur.
  • Kendilerine göre aralarında kumdan bir set yaparlar.
  • Oyunculardan biri kibrit çöpü büyüklüğündeki çöpü karşıdakine
  göstermeden ellerinin arasında saklar ve onu yerini belli etmeden kumun
  içine gömer.
  • Karşı oyuncu ellerini tarak yaparak kum tınısının, şüphelendiği, tahmin
  ettiği yerine bastırır.
  • Çöpü saklayan oyuncu karşı oyuncunun elini bastırdığı yerin dışındaki yerleri arar.
  • Eğer çöpü bulamazsa karşı oyuncunun ellerini bastırdığı yerleri arar.
  • Bu taktirde çöp saklama karşı oyuncuya geçer.
  Ø Oyunun Adı:Mendil Kapmaca Oyunu
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 8-15
  • Oyunun Oynandığı Yer: Düz bir alan
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Gündüz
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Erkek
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: Mendil
  • Oyuncuların yaşları: 12-14
  • Oyunda Verilen Cezalar: Yenilenler yenenleri sırtlarında taşırlar.
  Ø Oyun Nasıl Oynanır:
  • İki grup oluşturulur. Her gruptan bir kişi ortada durur.
  • Ellerinde mendil vardır. Birisi ıslık çalarak oyunu başlatır.
  • Her iki gruptan birinci kişi koşarak ortada duran kendi oyuncularının
  elindeki mendili alarak geriye döner ve 2. sıradaki arkadaşına verir.
  • O da(2. Oyuncu) mendili alarak süratle ortadaki kendi oyuncusuna teslim eder ve geri döner.
  • 3. oyuncu da 1. oyuncu gibi yapar. Bu şekilde devam eder.
  • Her iki tarafta önce bitirmeye çalışır. Önce bitiren oyunu kazanır.
  Ege Bölgesi Oyunları
  Ø Oyunun Adı: Kibrit Oyunu
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 2-3
  • Oyunun Oynandığı Yer: Ev
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Her zaman
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Karışık
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: Kibrit
  • Oyuncuların Yaşları: 9-10
  Ø Oyun Nasıl Oynanır:
  • 2 veya 3 çocuk oynar. Ellerinde bir tane kibrit kutusu vardır. Sabit bir
  sayı belirler.
  • Oyunculardan biri kibriti atarak oyuna başlar.
  • Kibrit yerde dik durursa 50 puan alır,
  • Yatay durursa 10 puan, düşerse de oyuncu puan alamaz.
  • Sıra diğer oyuncuya geçer. Önemli olan 250 puana ulaşmaktır.
  • Ulaşan oyuncu oyunu kazanır ve puan alır. (Yüksek puanı olan oyunun birincisi olur.)
  Ø Oyunun Adı: Esir Almaca
  • Oyundaki Çocuk Sayısı: 6 kişi 2 grup
  • Oyunun Oynandığı Yer: Bahçe
  • Oyunun Oynandığı Zaman: Her zaman
  • Oyuncuların Cinsiyeti: Karışık
  • Oyunda Kullanılan Araç Gereç: iki tane ağaç
  • Oyuncuların Yaşları: 6
  Ø Oyun Nasıl Oynanır:
  • Oyuncular iki gruba ayrılır.
  • Her grubun kale diye nitelendirdiği bir ağacı vardır.
  • A kalesinden önce çıkan B kalesinden sonra çıkandan güçsüzdür.
  • B'nin oyuncusu A'nın oyuncusuna değerse onu esir almış olurlar.
  • O kişi B kalesinin yanında ayakta bekler ta ki kendi arkadaşlarından biri
  onu kurtarıncaya kadar
  • Oyuncular ağaçlarına değdikleri zaman güç alırlar onları kimse yakalayamaz.
  • Eğer karşı takımın oyuncularından biri kendisine hiç değmeden karşı
  takımın ağacına yani kalesine değerse KALE diye bağırır ve böylelikle puan kazanmış olur.
  2. OYUN ALBÜMÜ HAZIRLAMA
  Çocuk oyunlarının doğup gelişmesi değişik toplumlarda benzer özellikler gösterir.
  Oyunlar, aynı nedenlerle, aynı gereksinimlerle doğar, yani evrenseldir. Oyunun evrensel
  rolü, kültürden kültüre değişmektedir. Örneğin, ilkel kabilelerde yetişen çocukların
  yaşamları tüm kabilenin yaşamına doğrudan bağlıydı. Çocuklar yetişkinlerin yaptıkları işleri
  ve birbirleriyle olan ilişkilerini doğrudan doğruya deneme olanağına sahiptiler. Tüm
  toplumsal yaşam çocuğa açıktı. Zorunlu tüm faaliyetlerin gözle görülebilir olması nedeniyle,
  çocukların bunları öğrenmesi ve kendine mal etmesi için, yetişkinler özel bir çaba
  göstermiyordu. Kız çocukları anneleri ile çalı çırpı toplamaya gidiyor, erkek çocuklar ise
  babalarıyla birlikte ava çıkıp oyuncak ok ve yayla hayvan avlıyordu.
  Özellikle gelişmekte olan toplumlarda bazı oyunlarda kutsallık kavramı ve dinin etkisi
  gözlenmektedir. Dünyanın pek çok yerinde maskeli festivallere, ölümle ilgili anlatılan ilginç
  hikâyelere, cadılar, hayaletler, devler, periler gibi hayali varlıklarla ilgili anlatılan masallara
  rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde de uzayla ilgili kavramları içeren
  oyunlar ve oyuncaklar daha sık görülmektedir. Uzay gemileri, uçan daireler, uzaylılar,
  ışınlanan varlıklar (Füzeler, uçaklar, askerler, strateji oyunları, satranç,' monopoly oyunları,
  piyango vb.) ve silahlar gibi oyuncaklar ile onlardan türetilen oyunlar görülür.
  Çocuk oyunları, toplumun sosyo kültürel yansıması, tarihi değer taşıması ve gelecek
  nesillere aktarılması nedeniyle büyük ihtiyaç duyulan değerli bir kaynaktır.
  2.1. Çocuk Oyunları Albümü Hazırlamada Dikkat Edilmesi
  Gereken Noktalar
  Ø Okul öncesi çocuğuna uygun oyun seçimi,
  Ø Oyunların kaynağını belirterek listeleme,
  Ø Oyunun hangi gelişim alanı için etkili olduğunu belirtme,
  Ø Oyunların hangi yaş grubu için uygun olduğunu belirtme,
  Ø Oyunun kurallarını belirtme gibi içeriklerde düzenlenebilir.
  Çocuk oyunları ile ilgili albümler özelliklerine göre farklı içeriklerde düzenlenebilirler.
  Bunları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
  2.2. Kaynaklardan Çocuklara Uygun Oyun Seçimi
  Çocuk oyunları, bir toplumun sosyo-kültürel yansıması olduğuna göre büyük değer
  taşıyan bilgilerdir. Bu nedenle hazırlanacak oyun albümleri, hem tarihi bir değer taşıması ve
  ait olduğu kültürü yansıtması hem de gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük bir
  ihtiyaç ve değerli bir kaynak olarak saklanacaktır. Çocuk oyunları ile ilgili albümler
  özelliklerine göre farklı içeriklerde düzenlenebilir.
  Okulöncesi dönemde eğitimin temelinde oyun vardır. Eğitimci öncelikle çocukların
  yaşlarını, gelişim özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini dikkate alarak oyun seçmelidir.
  Örneğin psiko-motor becerileri geri olan bir çocuk beceri isteyen bir oyuna zorlandığında, ilk
  denemede başarısız olacağından oyuna devam etmek istemeyebilir. Ayrıca oyun için seçilen
  mekân, (Masa başı oyunları, açık hava oyunları, sınıf–salon oyunları gibi.) oyun araç-gereci
  ilgi çekici sağlam tehlikesiz olmalı ve yeterli sayıda olmalıdır.
  Fotoğraf 2.1:Masa başı oyunu
  Basılı yayın araçları (kitap, dergi, ansiklopedi ) ve televizyon, radyo, internet gibi kitle
  iletişim araçlarını tarayarak okulöncesi çocuğunun ilgisini çekebilecek, eğitim ve öğretime
  destek olacak, uygulanması okul şartlarına uygun oyun örnekleri seçilmelidir.
  2.3. Oyunların Kaynağını Belirtme
  Bunları şu şekilde sınıflandırabiliriz:
  Ø Kültürel özellik taşıyan çocuk oyunları albümü düzenlemek.
  Bu albüm kendi ülkemiz oyunlarını içeren albüm şeklinde hazırlanabilir.
  (Örn. "Türk Kültüründe Çocuk Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunlarımız "vb.)
  Bu albüm, farklı kültürlerin çocuk oyunları için de hazırlanabilir.
  (Örn. "Japon Çocuk Oyunları, Fransız Çocuk Oyunları” vb.) gibi.
  Ø Kültür farkı gözetmeksizin düzenlenecek evrensel özellik taşıyan çocuk
  oyunlarından oluşan Evrensel Çocuk Oyunları Albümü de düzenlenebilir.
  Oyunları Albüme Not Ederken Kaynağını;
  Ø Geleneksel kültürümüzden,
  Ø Farklı kültürden alınma,
  Ø Kaynağı belli olmayanlar,
  Ø Kaynak basılı yayın araçlarından ise; adı, yazarı, yayın tarihi, yayınevi, sayfanın belirtilmesi
  Ø Kitle iletişim araçlarından ise programın adı, kanalı yayınlandığı tarih ve saat
  gibi bilgilerin verilmesi yararlı olacaktır.
  Ø Böylece aynı kaynağa başvurmak gerektiğinde kaynağın rahatlıkla
  bulunabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca eğitim öğretimde yararlanılabilecek iyi
  kaynaklar tespit edilmiş olacaktır.
  2.4. Oyunun Hangi Yaş Grubu İçin Olduğunu Belirtme
  Çocuğun yaşına uygun oyunları seçmek çok önemlidir. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse oyun
  ihtiyacı da o kadar fazladır. Bu nedenle çocuklar için çeşitli oyun alanları hazırlanmalı ve
  çocuğun kendi akranlarıyla oynamasına fırsat verilmelidir.
  Farklı yaş gruplarına göre hazırlanacak oyun albümleri;
  Ø 0–2 yaş grubu için süt çağı oyunları,
  Ø 3–6 yaş çocuklar için okulöncesi çocuklarına uygun oyunlar (anaokulu),
  Ø İlköğretim çağı çocuk oyunları,
  Ø Gençlik dönemi oyunları gibi, farklı yaş gruplarının oyunlarını içerir.
  2.4.1. Süt Çağı Oyunları
  Çocuğun bu yaşta bilinçsiz ve içgüdüsel olan hareketleri ile doğal olarak yaptığı
  devinimlerle yaptığı oyunlara İşlev Oyunları denir. Bu tür oyunlar çocuğun yüzünü
  organlarını tanımasına yardımcı olur.
  Araba.
  Ø Araba geldi (Çocuğun yanaklarına dokunulur )
  Ø Durakta durdu (Çocuğun alnı ve çenesine dokunulur)
  Ø Biip dedi.(Çocuğun burnuna dokunulur)
  Ördek Ailesi
  Ø Bu baba ördek (Baş parmak gösterilir).
  Ø Bu da anne ördek (Diğer baş parmak gösterilir).
  Ø Bunlar da yavruları (Elin diğer parmakları gösterilir).
  Ø Vak, vak diyorlar (İki el üst üste konur gaga yapılır.)
  Ø Derede yüzüyorlar (Yüzme hareketleri yapılır.)
  Ø Bir balık görünce
  Ø Yakalayıp yiyorlar. (Yeme hareketleri yapılır.)
  2.4.2. Okulöncesi (Anaokulu) Oyun Örnekleri
  Yattı Kalktı
  Her çocuğa birer renk ismi verilir. ör:İsmi kırmızıysa,bu çocuk ‘kırmızı yattı kalktı’
  der, yatıp kalkar ve hemen bir arkadaşının aldığı renk ismini söyler. ör:sarı der. Sarı ismini
  seçmiş çocuk da aynı şekilde sarı yattı kalktı der,yatıp kalkar. Bu şekilde oyun devam eder.
  İpte Yüzük Oyunu
  Uzunca sicim ipe yüzük geçirilip iki ucu düğümlenir. Oyuncular arasından bir ebe
  seçilir ve diğer çocuklar halka olur, ebeye sezdirmeden yüzüğü saklar. Ebe de saklanan
  yüzüğü bulmaya çalışır. Yüzüğü bulamazsa başka bir ebe seçilerek oyun sürdürülür.
  2.4.3. İlköğretim Çağı Çocuk Oyun Örnekleri
  Tepeden Top Çevirme Oyunu
  İki ya da daha çok takıma ayrılan çocuklar, aralarında birer adım ara kalacak şekilde
  ve kollarını dümdüz yukarıya kaldırarak arka arkaya sıraya geçerler.
  Uygulama: Verilen işaretle, ilk oyuncu gövdesini arkaya doğru eğdirerek, topu başının
  üzerinden ikinci oyuncuya geçirir ve derhal sıranın sonuna geçer. Oyun, başlangıçtaki
  pozisyona ulaşıncaya kadar sürdürülür.
  Kural: Çocuklar topu başlarının üzerinden arkadaki arkadaşına verecektir. Hangi
  grubun topu son oyuncuya en erken ulaşırsa o grup oyunu kazanır.
  Şekil 2.1: Tepeden top geçirme oyunu
  2.4.4. Gençlik Dönemi ve Farklı Yaş Gruplarının Oyun Örnekleri
  Bezirgan Başı
  Eğitimci önce çocuklara oyunun kuralını anlatır. Bir kız bir erkek öğrenci olmak üzere
  iki çocuk seçer. Çocuklar ellerini köprü şeklinde birleştirirler. Diğer çocuklarda sıraya girer.
  Bütün çocuklar hazır olunca oyunun şarkısı söylenerek oyuncular kız ve erkek çocukların
  etrafından dolaşırlar ve şarkıyı söylerler.
  Ø Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı.
  Ø Kapı hakkı ne verirsin?, ne verirsin?
  Ø Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun,
  Ø Bir tavşan, iki tavşan, üçüncüde dolaba kaçan
  Öğretmen şarkıyı söylerken çocuklar köprünün altından geçerler. Üçüncü tavşan
  dolaba kaçan dendiğinde o çocuk halkanın içinde kalır. Bu arada ebe olarak seçilen
  çocuklara bir hayvan ismi tutmaları söylenmiştir. Köprüde kalan çocuğa diğer çocuklar
  duymadan hangi hayvanı seçeceği sorulur.( Kuş mu? Tavşan mı?) Hangi hayvanı seçerse
  onun arkasına geçmesi söylenir. Oyun bütün çocuklar köprüde kalan kadar devam eder.
  Bütün çocuklar ebelerinin arkasına geçtikten sonra çekişmece yapılır. Çekişmede başarılı
  olan grup oyunu kazanır.
  2.5. Oyunun Hangi Gelişim Alanı İçin Etkili Olduğunu Belirtme
  Oyun sırasında çocuğun duyuları çok iyi çalışır hareket becerileri gelişir. Oyun
  oynayan çocuk hem oyuncaklarıyla hem de diğer çocuklarla sürekli olarak sözel alışveriş
  yapar. Böylece oyun yoluyla çocuğun sözcük dağarcığı gelişmektedir. Çocuk oyun yolu ile
  gelecekteki rollerini öğrenmeye başlar, oyun arkadaşlarına uyum sağlar, sosyal ilişkileri
  güçlenir. Genelde çocuklar evcilik oyunları ile yetişkin rollerine hazırlanırlar. Çocuğun oyun
  sayesinde psiko-motor becerileri, tepkisi, dikkati artar, büyük küçük kaslarını denetim altına
  alır, denge ve hareketlerinde esneklik ve çeviklik sağlar. Çocuk atlama, zıplama, yüzme,
  tırmanma, vb. hareketlerle büyük kasları gelişir. Oyun hamuru ile oynama kâğıt kesme,
  katlama vb. etkinliklerle de küçük kasları gelişir. Böylece el-göz koordinasyonu gelişmiş
  olur. Çocuk, kavramları, cisimleri, toplumsal kuralları, haklarını ve mücadele etmeyi oyun
  içerisinde önce algılar, anlar, sonrada öğrenir ve geliştirir.
  Eğitimci kendisine ait oyun albümünü hazırlarken uygulamalarda rahatlıkla
  yararlanabileceği oyunları seçmelidir. Başarılı bir eğitimci, her çocuğun geliştirilmesi
  gereken yönlerini iyi tanır; hangi oyunların çocukta hangi yönleri geliştireceğini iyi bilir;
  oyunları seçerken ve uygularken, çocuğu bütün yönleriyle ve bütünlük içinde geliştirecek
  yolları özenle arar, bulur, uygular.
  Eğitimci oyun faaliyetleri ile çocuğun tüm gelişimlerine yardımcı olmayı
  hedeflemelidir. Seçtiği oyunların çocuğun tüm gelişimini destekleyici nitelikte olmasına
  (fiziksel, psiko-motor, sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve öz-bakım) dikkat etmelidir.
  Oyun, genel olarak çocuğu birçok yönden etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur.
  Oyunların türlerine göre etkileri farklılık gösterirken genel etkileri şu şekilde sıralanabilir:
  Ø Fiziksel ve motor gelişimi destekleyen çocuk oyunları,
  Ø Bilişsel alan ve dil alanını destekleyici çocuk oyunları,
  Ø Sosyal-duygusal gelişimi destekleyici çocuk oyunları,
  Ø Öz-bakım becerileri ile ilgili çocuk oyunları.
  Çocuk oyunlarını yukarıdaki gibi gelişim alanlarına göre gruplayarak albüm oluşturabiliriz.
  2.5.1. Fiziksel ve Motor Gelişimi Destekleyen Çocuk Oyunları
  Çocukların, okul öncesi dönemde büyük ve küçük kaslarını geliştirmek ;
  gerekmektedir. Bu iş için de, en kolay yöntemin oyun olduğunu söyleyebiliriz. Devinebilme
  yeteneğini, çocuk, büyük kaslarını kullanarak elde eder, geliştirir.
  Yürüme, koşma, atlama, tırmanma vb. devinimleri gerektiren oyunlar, çocuğun büyük
  kaslarının gelişmesine olanak sağlar. Oyunun içerisinde, özellikle mücadele oyunları
  içerisinde, çocuklar sürekli olarak koşmak, zıplamak, tırmanmak, çekmek, itmek, boğuşmak,
  taşımak kısaca vücut özellikleriyle mücadele etmek durumundadırlar. Çocuk, sahip olduğu
  fiziksel yetenekleriyle diğer oyunculara karşı bir yarış halindedir. Bu mücadelede çocuğun
  içerisine girmiş olduğu hareketlilik öncelikle solunum, dolaşım ve sindirim sistemini olumlu
  etkilemektedir, ayrıca iç salgı bezlerinden daha fazla salgılama yapılmasına katkıda
  bulunarak gelişmesini hızlanmaktadır. Her şeyden önce, hareket ihtiyacını karşıladığı,
  beslenme yoluyla aldığı kaloriyi hareketle tükettiği için iştahının açılmasına, dolayısıyla
  sağlıklı beslenmesine yardımcı olmaktadır. Bilindiği gibi, özellikle kentlerde yaşayan, oyun
  alanlarından yoksun çocukların en büyük problemlerinden biri, iştahsızlıktır.
  Doğal gelişim süresi içinde iştahı yerinde olan çocuk aldığı besinleri hareketlerle, yani
  oyunla birleştirdiği zaman, adalelerinde ve kaslarında güçlenme meydana gelir. Yani kuvvet,
  çabukluk ve dayanıklılık gelişir. Ayın zamanda oyun aktiviteleri, kemik yapısını ve eklem
  yapılarını da hem güçlendirir hem de geliştirir. Bu gelişim, oyun aktiviteleri içerisinde
  zorlanan organizmanın, bu zorlanmayı yenebilmek için, kendini yenilemesi ve adaptasyonu esasına dayanır.
  Fiziksel gelişim ile sağlığı, ayrı, ayrı düşünmek yanlıştır. Sağlık ve fiziksel gelişim iç
  içedir. Hareketli oyunlar aynı zamanda duyu organları, sinir sistemi, algılama ve yorumlama
  üzerine de olumlu etkide bulunurlar.
  Anaokullarında uygulanan yaratıcı etkinlikler ve masa oyunları da çocuğun küçük
  kaslarını geliştirmekte çok yararlı olan etkinliklerdir. Oyun yoluyla çocuk, bedensel açıdan
  daha rahat gelişir, kasları ve organları daha iyi ve eşgüdümlü çalışır. Bazı çocuklar, oyun ve
  benzeri etkinliklere başlama yönünden güvensiz ve ürkektirler. Böyle çocuklar, kendi
  başlarına yapmaktan çekindikleri bazı devinimleri, arkadaşlarıyla oyun içinde daha kolay
  gerçekleştirebilirler. Böylece psiko-motor gelişimleri de sağlanmış olur.
  2.5.1. Fiziksel ve Motor Gelişimi Destekleyen Çocuk Oyun Örnekleri
  Hareketli Oyun Bayrak Kapmaca Oyunu
  Çocuklar sayışma sonucu iki gruba ayrılır ve yüzleri öğretmene dönük şekilde arka
  arkaya dizilirler. Başla komutu ile öndeki iki çocuğun ayın anda koşarak öğretmenin elindeki
  bayrağı önce kapmalarına rehberlik edilir.
  Şekil 2. 3: Bayrak kapmaca oyunu
  Çömel Kurtul
  Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Sınırları belirlenmiş bir alan içinde ebe
  arkadaşlarını kovalamaya başlar. Ebeye yakalanmamak için diğer çocukların çömelmesi
  gerekmektedir. Ebe tarafından ayakta ya da koşarken yakalanan çocuk ebe olur. Yeni ebe
  olan çocuk ( ben ebeyim )diye bağırır ve kendini böylece arkadaşlarına tanıtır. Ebe olan yine
  arkadaşlarını yakalamaya çalışır ve oyun bir süre bu şekilde oynanılır.
  Parmak Oyunu
  Evimizde Bir Köpek Var Oyunu
  Evimizde bir köpek var, gece, gündüz kemik arar. Gel kuçu, kuçu (El ile gel işareti yapılır.)
  Ø Tut kuçu, kuçu (İki el parmak uçlarından birleştirilir.)
  Ø Yut (İki elle birlikte yutma işi yapılır.)
  Ø Evimizde bir kedi var, gece, gündüz fare arar.
  Ø Gel pisi, pisi (El ile kedi çağırına hareketi yapılır.)
  Ø Tut pisi, pisi ( İki el parınak uçlarından birleştirilir.)
  Ø Yut ( İki elle birlikte yutma işi yapılır.)
  Ø Evimizde bir tavuk var, gece, gündüz yumurta arar. Gel gulu, gulu. (El ile gel işareti yapılır.)
  Ø Tut gulu, gulu (iki el parmak uçlarından birleştirilir.)
  Ø Yut (İki el birlikte yutma işi yapılır.)
  Bisikletim
  Bisikletimin rengi kırmızı (iki ek öne uzatılır, avuçlar yukarı bakar)
  Sarı ve mavi çizgili (Sağ el ile aşağı doğru çizgi hareketi yapılır.)
  Ø Ona binince ben ( İki el beden üzerinde birleştirilir.)
  Ø Neşe ile uçarım hemen ( İki elle uçma hareketi yapılır.)
  Ø Pedalları çevirir. (Ayak ile pedal çevirme hareketi yapılır.
  Ø Etrafı seyrederim. (İki el kaşlar üzerine konur ve bakma hareketi yapılır.)
  Ø Çok hızlı gitmem ( İki el ile hayır anlamına gelen hareket yapılır.)
  Ø Dikkatlice biner (Sağ el işaret parmağı ile ikaz hareketi yapılır.)
  Ø Neşe ile gülerim.(Mutlu ifadeyle etrafa bakılır)
  Fotoğraf 2.2:Parmak Oyunu
  2.5.2. Bilişsel Alan Ve Dil Alanını Destekleyici Çocuk Oyunları
  Çocuk, çevreyi ve doğayı oyun yoluyla tanır. Sorular sorarak gerekli bilgileri edinir.
  Bilgilerini başkalarına aktarır. Merak duygusunu geliştirir ve giderir. Mantık yürütmeyi,
  yargılamayı öğrenmeğe, neden-sonuç ilişkisini sezmeğe başlar. Oyunda ortaya çıkan
  sorunları görmeyi, bunlara çözüm bulmayı öğrenir. Rahat konuşma alışkanlığı kazanır.
  Oyunun zihinsel gelişime en başta gelen etkisi, öğrenmedir. Çocuk oyunda her çeşit
  kavramı ve nesneyi tanıyarak, kullanma özelliklerini, görevlerini öğrenir. Bu öğrenme,
  zihinde bir bilgi birikimi ve çalışma açısından gelişmedir. Ayrıca öğrenilen kavram ve
  nesnelerin ifade olarak kullanılması, kelime ve dil dağarcığına katılması, ayrı bir özelliktir ve
  dil gelişimini sağlamaktadır. Oyun içerisinde çocuk sürekli olarak zihinsel faaliyet
  içerisindedir. Yani oyuna, çocuğun zihinsel antremanı da denilebilir. Çünkü, yeni kavramları
  ve nesneleri tanıma ve kullanmayı öğrenen çocuk, farkında olmadan bu kavramları ve
  nesneleri birbiri ile mukayese ederek özelliklerini kavramaya çalışır. Oyun anında çocuk
  sürekli olarak düşünme, algılama, kavrama ve simgeleme gibi zihinsel yönden, soyut
  yetenekler açısından bir faaliyet içerisindedir. Bu da zihinsel gelişimi etkileyen önemli
  faktörlerdendir. Oyun akışı içerisinde çocuklar, diğer çocukların (rakiplerin) durumları ile
  ilgili de tahminde bulunma ve akıl yürütme durumundadırlar. Bu, birtakım verilere
  dayanılarak yapılan akıl yürütme, ileriki hayatta bilimselliğin ,temelini oluşturmaktadır.
  Piaget' in çocuklarda değişik zekaların kökleri ve gelişmeleriyle ilgili çalışmalarının pek çok
  psikoloğa rehberlik etmesi, çocuklarda akıl yürütme ile bilimsel sezgi arasında ilişki arama
  çalışmaları yapılmasını ağlamıştır.
  Oyun içerisinde çocuk sürekli olarak oyunun kurallarını, rakip oyuncuların
  durumlarını ve kendi yeteneklerini mukayese etme durumundadır
  Çocuğun oyunda, içerisine girmiş olduğu bu zihinsel çalışma doğru olarak algılama,
  yorumlama, değerlendirme ve karar verme gibi zihinsel yeteneklerin gelişmesini sağlar.
  Esasında şurası unutulmamalıdır ki, zihinsel gelişim dil, fiziksel, psiko-motor, sosyalduygusal
  gelişimden ayrı olarak düşünülemez. Bunların hepsi bir arada gelişir ve birbirini tamamlar.
  Ben Kimim? Oyunu
  Eğitimci çocukların arasından bir ebe seçer. Ebe ve diğer oyunculara oyunun kuralları
  açıklanır. Ebenin gözleri bir eşarpla bağlanır. Ebenin gözleri bağlıyken eğitimci diğer
  çocuklardan seçtiği bir çocuğun ebenin önüne gelmesini ister. Ebenin önündeki çocuk sesini
  değiştirerek ben kimim?der. Ebe karşısında duran arkadaşını sesinden tanımaya çalışır. Bir
  kerede bilemezse ebenin karşısındaki çocuk yine tekrarlar. Ben Kimim? Eğer ebe çocuğu
  tanırsa alkışlanır. Üç defa sorulduğunda da tanıyamazsa alkışlanmadan yerine geçer.
  Resim 2. 4: Ben kimim oyunu
  Dikkat Oyunu
  Beş soruma yanlış cevap verebilir misiniz?
  Oyunu yöneten, arkadaşlarına:
  Beş soruma kim yanlış cevap verebilir, der. Bütün oyuncular, "bundan daha kolay ne
  var" diye düşünebilirler. İsteyenlerden birisi ortaya çağrılır. Ya da sayışma tekerlemesi ile
  ebe seçilir. Yönetici sorularına başlar:
  Ø Tavşanın kaç ayağı var? Gönüllü çocuk tabii buna yanlış bir cevap verecektir.
  İkinci ve üçüncü sorular da yanlış cevaplandıktan sonra, yönetici dördüncü sorusuna geçer:
  Ø Acaba kaçıncı sorudayım? Gönüllü oyuncu boş bulunup:
  Ø Dördüncü sorudasınız. deyince doğru cevap verdiği için oyunu kaybedecektir.
  Ø Oyun sorulara yanlış cevap verilince sona erer. Kural beş soruda yanlış cevap vermemeyi sağlamaktır.
  Cümlemi tamamla!
  Eğitimci, çocuklara herhangi bir olayı anlatırken sözünü keser ve bir oyuncuyu işaret ederek:
  Cümlemi tamamla ! der. Bunun üzerine oyuncu eğitimcinin yarıda kalan cümlesini
  kendi isteğine göre ve anlamını kaybetmeden devam eder. Gerekirse o da başka bir arkadaşını işaret ederek :
  Ø Cümlemi tamamla ! der.
  Ø Oyun sırasında en güzel ve anlamlı cümle tamamlayanlar alkışlanır ve başarılı olurlar.
  2.5.3. Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyici Çocuk Oyunları
  Çocuğun, duygusal ve sosyal gelişiminde de oyunun etkisi büyüktür. Çocuk oyun
  yoluyla, duygusal sorunlarını açıklayarak çözüm yoluna gider; ben-merkezci'likten kurtulur;
  çevreyle, başka şeylerle ve arkadaşlarıyla daha çok ilgilenir; sevinç ve hoşlanma duyar;
  kendine olan güvenini geliştirir; güzel duyu beğenisi kazanır; kendi cinselliğine özgü rolleri
  öğrenir, yineler ve toplumsal ortamdaki cinsel rolünü benimser; toplumsallaşmayı,
  başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi, kendi hak ve özgürlüklerini korumayı,
  yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte çalışmayı ve görgü kurallarını öğrenir ve
  uygular. Birçok bilim adamı kişilik gelişmesinde oyunun çok önemli bir rolü olduğunu tespit
  etmiştir. Hatta ileriki yaşlarda ortaya konulan kişilik özelliklerinin, psikolojik yansımaların,
  çocuklukta oynanan oyunlar içerisinde şekillendiği (yapılandığı) ileri sürülmektedir.
  Çocuk oynadıkça duyguları keskinleşir, yetenekleri serpilir, becerisi artar. Çünkü,
  oyun en doğal öğrenme ortamıdır. Duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği,
  öğrendiklerini pekiştirdiği, yanlışlarını düzelttiği bir deney ortamıdır.
  Oyun ne kadar basit olursa olsun, oynayanlar üzerinde mutlaka bazı etkileri vardır.
  Çocuklar başkalarına saygıyı öğrendikleri kadar, kendilerine de saygıyı öğrenirler.
  Başkalarının haklarına saygılı olurken, kendi haklarını korumak için mücadele verirler ve
  saygıyı gerçekleştirirken, mücadele etmeyi de öğrenmiş olurlar, böylece mücadele azimleri
  gelişir. Grup oyunlarında yönetmek ve yönetilmek durumları söz konusudur. Bu gibi
  durumlarda bazı çocuklar, kendilerini ve fikirlerini kabul ettirmek, diğerlerini yönetmek
  isterler ve karşılıklı etki altına alma savaşı başlar. Bu, çocuklarda yöneticilik, liderlik
  özelliklerini geliştirir. Oyunlar içerisinde çocuklar dürüstlüğün tercih edilmesinden dolayı,
  kişiye saygınlık kazandırdığını öğrenerek, dürüstlüğü benimserler. Oyunu kazanmak için
  oyuncular farklı seçenekler denemek, farklı teşebbüslerde bulunmak zorundadırlar. Bu
  özelliği ile oyun, pasifleri aktifleştirir, korkakları cesaretlendirir. Kendine güven, kendini
  denetleme, çabuk karar verme, işbirliği yapma, doğruluk, haklarını koruma ve disiplin gibi
  kişisel özellikler de oyun içerisinde kazanılır. Yer ve oyun araç-gereçlerinin paylaşılmasına
  ek olarak, duygular ve düşüncelerin de paylaşılması, dayanışma içinde çalışma ve iyi
  geçinme, yine oyun içinde öğrenilir. Oyun çocuklara görgü kazandırır. Doğa ve insan
  sevgisi, vatan sevgisi, ülkeye bağlılık gibi kavramları çocuklar oyun ortamında kazanırlar.
  Oyun oynayan çocuk kendi hayal dünyası içindedir. Ancak, işlediği konular gerçek
  konulardır. Kendi hayalleri ile gerçekleri karıştırır, bu da, çocukta yaratıcılık özelliğini
  geliştirir. Aslında her yaratıcılığın kaynağında oyun vardır. Resim çizgilerle, müzik
  notalarla, şiir sözlerle, dans hareketlerle oynanan oyun değil midir?
  Çocuk, oyun ortamında özgür olmalı, oyundaki bütün problemleri kendi başına
  çözmelidir. Çözemediği takdirde dışarıdan birinin değil, oyun arkadaşlarının yardımcı
  olmasını ister. Bu davranışlar çocuğun büyüdüğünde karşılaştığı güçlükleri kendi kendine
  çözmesi için hazırlıktır. Çocuğun oyunu, oyun içindeki davranışları büyükler tarafından
  kısıtlanır ve engellenirse büyüdüğünde özgürce davranamayan, pısırık, kararsız bir kişilik ortaya koyar.
  Yaklaşık olarak dokuz yüzyıl önce yaşamış Türk bilgini İbni Sina, oyunu çok seven
  bir insanmış. Çocukluğunda bir gün oynarken yaşlı bir adam, "Sen çok akıllısın, ileride bilim
  adamı olacaksın, sana oyun yaraşır mı? Derslerine çalış" dediğinde, henüz çocuk olan İbni
  Sina şu cevabı verir; "Her yaşın bir hali vardır. Çocukluğun yakışığı da oyundur. Her yaşın hakkı verilmelidir" .
  Oyun, çocukluğun yakışığı olduğu kadar gereğidir de. Çocuk, hayatı oyun içerisinde
  tanır. Aileden getirmiş olduğu özellikleri oyunda test eder, şekillendirir. Almış olduğu
  eğitimi oyuna yansıtır. Aile ortamında her istediği yapılan, bir dediği iki edilmeyen çocuk
  başlangıçta oyun oynamakta zorlanır. Bencil davranır, paylaşmaya yanaşmaz, çabuk küser,
  mızıkçılık eder, zora gelince büyüklere şikâyete gider. Başlangıçta belli bir seviyeye kadar
  bu davranışlar normaldir, ama, bazı çocuklarda çok belirgindir. Özellikle de ev dışında az
  oyun oynayan çocuklarda sıklıkla görülür. Böyle çocuklar uzun süre başkalarının oyunlarını
  izlerler, oyuna katılmazlar. Sürekli oyun dışında kalan ya da hep yalnız oynayan çocuk, grup
  oyunlarında ciddi bir uyumsuzluk içinde kalır. Oyun içerisinde bencil ve saldırgan
  davranışlarda bulunan çocuk, ya ana babasının tutumunu oyuna yansıtıyordur ya da evinde
  sindirilen, kısıtlanan bir çocuktur. Oyunda hep silik kalan, başkalarını izleyen çocuk da
  bağımlı yetiştirilmesini yansıtıyordur. Sonuç olarak, kazanılan olumlu-olumsuz nitelikler
  oyun içerisinde sınanır. Oyun, kazanılan olumlu niteliklerin pekiştirildiği, olumsuz
  niteliklerin de değişime uğradığı bir deneme alanıdır.
  Oyun, bir grup çalışmasıdır ve kendine özgü kuralları vardır. Bu kurallara uymayanlar
  oyun dışında kalırlar. Bütün çocuklar kurallara uymayanlarla oyun oynamak istemezler ve
  onları oyun dışı bırakırlar; böylelikle cezalandırmış olurlar. Hiç bir çocuk bu duruma düşmek
  istemez. Oyunun bu niteliği çocuklara kurallara uymayı öğretir. Birey büyüdüğünde de
  toplumun kurallarına uyar ve toplumla uyumlu hale gelir. Çocuklar oyun içerisinde
  başkalarının (karşı oyuncuların) haklarına saygı göstermek, mağlubiyeti kabullenmek
  zorundadırlar, aksi halde yine oyun dışı kalırlar. Böylelikle isyan etmemeyi, başkalarına
  saygıyı ve kabullenmeyi öğrenirler, bu da toplum hayatında oldukça önemlidir ve oyun
  içerisinde öğrenilir.
  Oyun içerisinde çocuk, farklı kültürlerden ve farklı ortamlardan gelen diğer
  oyunculara karşı hoşgörülü olmak, onlarla iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Çünkü, birlikte
  oyun oynamanın sürekliliği buna bağlıdır. Çocuk, oyunda uyumlu olmayı öğrenmenin
  yanında, bireylerin oluşturduğu ve kendinin de içinde bulunduğu, toplumu da tanır.
  Toplumun koymuş olduğu iyi kötü, Doğru ve yanlış kavramlarını öğrenir. Örnek olarak,
  hırsız polis oyununda, hırsızlığın veya başka bir oyunda yalan söylemenin, kötü olduğunu
  öğrenir. Oyunda çocuk sosyal rolleri ve meslekleri de tanır. Örneğin evcilik oyununda annebaba
  rollerini, doktorculuk oyununda bu mesleği tanır ve öğrenir. Grup oyunlarında çocuk,
  mensup olduğu (taraf olduğu) grubun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutmak
  zorundadır. Böylelikle çocukta mensubiyet (bir millete ait olma) ve fedakarlık (mensup
  olduğu grup için) duyguları gelişir ve pekişir. Oyun içerisinde kazanılan, kendi haklarını
  koruma, başkalarına saygı, işbirliği ve paylaşma, kurallara uyma, iyi-kötü, doğru yanlış
  ayrımını yaparak iyiyi-doğruyu kabullenme ve bunlara uyma, mensup olduğu grubun
  çıkarlarını koruma ve kollama, toplum kültürünü öğrenmek gibi nitelikler, aslında toplumsal
  hayatın gerektirdiği şeylerdir, ve çocuğun ilerideki hayatında topluma uyumlu olarak
  yaşamalarını öğreten sosyal değerlerdir. Bu sebeple oyun belki de eğitimden önce bireyleri
  sosyalleştiren en önemli olaydır, gelecek hayata hazırlık egzersizleridir.
  Suçlu ve avukatı
  Oyuncular, ikişer, ikişer eşlendirilir. Oyunu yöneten eğitimci çocuklara:
  Ø Eşlerinizden birine soru sorduğum zaman, bunun cevabını kendisi değil,
  yanındaki eşi verecektir. Bu duruma göre, soru sorduğum oyuncu suçlu, eşi de
  avukatı olacaktır. Bana suçlu cevap verirse her ikisi de oyunu kaybeder, der.
  Önce oyunun bir denemesi yapılır. Eğitimci eşlerden birine:
  Ø Arkadaşının topunu neden aldın? Avukatı da hemen cevaplar :
  Ø Onunla top oynamak istediği için efendim, der.
  Eğer eğitimcinin soruşuna suçlu çocuk cevap verseydi, her ikisi de oyunu kaybedeceklerdi.
  Kitap Kurdu Oyunu
  Oyun bahçesinde yere 2 metre aralıkla tebeşirle çizgi çizilir. Çizginin bir tarafına
  çocuklar yerleştirilir. Ortada ise bir çocuk kitap kurdu olarak bekler. Eğitimci kitaplar diye
  bağırdığında çocuklar bulundukları çizgiden diğerine koşarak geçmek zorundadırlar. Arada
  kitap kurdu onları yakalamak için beklemektedir. Kitap kurdunun yakaladığı çocuk oyun dışı
  kalarak arkadaşlarını destekler. Oyunda sona kalan çocuk kitap kurdu olur ve oyun böyle devam eder.
  Evinize, Köyünüze Oyunu
  Eğitimci yere düz bir çizgi çizer. Çocukların çizilen çizgi üzerinde oturmaları istenir.
  Eğitimci çocukların 10- 15 adım karşılarına büyük bir daire çizer. Bu çizilen daire çocukların
  “ evi “ olur. Ev olarak çizilen dairenin 4 – 5 adım ötesine de büyük bir daire daha çizilir.
  Burası da çocukların “ köyü “ olur. Daha sonra öğretmen oyunun nasıl oynanılacağını
  anlatır ve oyun oynanır.- Ben köyünüze dersem, köy olarak belirlenen dairenin içine , ben
  evinize dersem ev olarak belirlenen dairenin içine gireceksiniz der. Oyun bu şekilde bir süre
  oynandıktan sonra dairelerin adı değiştirilir; Ev olarak çizilen daire köy, köy olarak çizilen
  daire ise ev adını alır ve oyun bu şekilde bir süre oynanır. Yerler söylenirken şaşırmadan
  belirlenen yerlere gelen çocuklar alkışlanır ve oyunda başarılı sayılır.
  Öz-Bakım Becerileri ile İlgili Çocuk Oyunları
  Çocuk oyunlarda kendi bedenini korumasını, kullanmasını öğrenir. Buda yine fiziksel
  ve psiko-motor gelişimleri sayesinde gerçekleşir. Kendi öz-bakımına ilişkin oyunlarla çocuk
  anne babasına bağlattığı ayakkabısını kendi bağlamayı başaracaktır. Ya da yoğurt yeme
  yarışması ile kendi kendine yemek yemeyi öğrenecektir. Giyip soyunma yarışması ile
  elbiselerini kendi giyebilecektir. Çünkü oyunda kazanma arzusu her şeyi başarmak için iyi bir motivasyondur.
  Ayakkabı Giyip Çıkarma Oyunu
  Eğitimci iki yada dört oyuncuyu sayışma tekerlemesi ile belirler. Oyuncular grubun
  önüne geçerler. Eğitimci oyunun kuralını açıklar. Yarışmacılar ayakkabılarını önce
  çıkaracaklar ve sonra yeniden giyeceklerdir. Bunu kim önce başarırsa alkışlanır. Oyun bu
  şekilde bütün çocukların oyuna katılımıyla devam eder. Hatta yarışanların ismi söylenerek
  tezahürat da yapılır. Böylece oyun daha çekişmeli hâle gelir.
  Kurdele Bağlama – Çözme Yarışı
  Oyuncular iki eşit gruba ayrılır. Önde bulunan oyunculara 15-20 cm uzunluğunda
  birer kurdele verilir. Her grubun 8-10 adım karşısına bir sandalye konur. Oyuna başlama:
  Eğitimcinin işareti ile ilk sıradaki birinci oyuncular koşarak kurdeleyi sandalyenin bir
  bacağına bağlar, geriye döner, ikinci oyuncunun avucuna vurarak, yerine otururlar. İkinci
  çocuk, işareti alınca o da koşar ve bağlanan kurdeleyi çözer, üçüncü arkadaşına verir.
  Yarışma böylece bağlamalı, çözmeli son oyuncuya kadar sürer. Oyun sonunda kurdeleyi en
  çabuk bağlayan-çözen grup kazanır.
  2.6. Oyunun Kurallarını Belirtme
  Oyunun tanıtılmasından sonra kurallarına ilişkin bilgi verilir. Oyunun kurallarını
  belirtmek oyunun sağlıklı oynanabilmesi için önemlidir. Eğitimci oyunun kurallarını
  çocuklara iyi açıklamalıdır. İlk açıklamada kurallar, çocuklara karmaşık gelebilir. Anlatımda
  basit ifadeler kullanılmalı, gereksiz açıklamalar yapılmamalıdır. Çocuklar oyunun kurallarını
  en iyi oyunu oynarken kavrarlar. Oyun tekrar1andıkça kurallar daha iyi öğrenilecektir.
  Oyunun kalıcılığını sağlayabilmek için oyun, sade ve basit bir dille gereksiz uzatmalar
  yapılmadan çocukların anlayabileceği biçimde açıklanmalıdır.
  Bu bölümde eğitimcinin dikkat edeceği en önemli konu oyunu anlatırken çocukların
  oyuna karşı istekli olmalarını sağlamak, ilgilerini uyanık tutmaktır. Sonuçta çocukların etkin
  olarak oyuna katılımları sağlanabilir.
  Oyunla ilgili kurallar açıklandıktan sonra oyunun özelliğine göre rol dağılımı yapılır.
  Rol dağılımı sırasında çocukların istekleri ve düşüncelerine dikkat edilir. Rol dağılımı
  eğitimci tarafından yapılabileceği gibi çocuklar rollerini kendileri de seçebilir. Rol
  dağılımında eşitlik ilkesine dikkat edilmelidir. Oyunun her tekrarlanışında rol dağılımı
  yenilenmelidir. Her çocuk farklı rolleri alacağını bilerek arkadaşlar arasında kıskançlık, öfke
  ve kızgınlık gibi duyguların oluşması engellenmiş olur.
  Oyunda çocuklara verilen ebe, kaptan, başkan gibi roller tek, tek açıklanmalıdır.
  Kurallar açıklandıktan sonra çocukların kuralları iyice kavradıkları anlaşıldıktan sonra
  oyunun uygulanmasına geçilmelidir.
  Oyun anında kurallara uymayan çocuklar olabilir, eğitimci bu çocuklara sabır ve
  hoşgörülü bir tutum takınmalıdır. Katı bir tutum içine girerek müdahaleci olmamalı,
  özendirici ve yönlendirici olmalıdır.
  Oyun anında eğitimcinin, tutumu da çok önemlidir. Oyunu çok iyi bilmeli, oyuna sert
  bir tutumla yaklaşmamalı, fazla müdahaleci olmamalıdır. Oyunun kurallarını anlaşılır
  biçimde anlatmalı, oyun çocuklar tarafından iyice kavrandıktan sonra oyuna başlatılmalıdır.
  Fotoğraf 2. 3:Sınıf içi oyun
  3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ETKİNLİKLERDE
  OYUN
  Okul öncesi eğitim kurumlarının amacı, hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilecek,
  mutlu, sağlıklı, aktif ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi ve onlar için en uygun eğitim
  ortamlarının hazırlanmasıdır. Okul öncesi çocuğunun en temel gereksinimlerinden biri olan
  oyun için en uygun yerlerden biri olan anaokulları, çocukların gerçek yaşamsal
  deneyimlerinin ön hazırlıklarının yapıldığı ve onlara yaşam zenginliği sunan sosyal kurumlardır.
  Çocuklar oyun sırasında öğrenmeye karşı sosyal, zihinsel ve duygusal olarak
  hazırdırlar. Eğitimciler ve anne babalar için çocukların oyuna olan ilgisi, kaçırılmayacak bir
  fırsattır. Çocukların kendileri rahatlıkla ifade edebildikleri, yapmaktan zevk aldıkları ve
  dikkati uzunca bir süre yoğunlaştırabildikleri bir aktivite olan oyunu öğretme sürecinde etkin
  bir araç olarak kullanmak gereklidir.
  Yaratıcı, problem çözen, duyarlı, pratik, meraklı, öğrenmeye ve bilime motive olmuş
  bireyler yetiştirmeyi amaç edinerek geleneksel eğitim yönteminden vazgeçmeli ve çocuğun
  oyunla bütünleşmesi sağlanmalıdır.
  Fotoğraf 3.1: Oyun etkinliği(Şu hendekte bir tavşan uyuyor)
  Çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini temel alan okul öncesi programına göre
  oyun etkinlikleri sadece oyun saatinde değil günlük etkinlik programında yer alan tüm
  etkinliklerde, serbest zaman etkinlikleri, ana dili etkinlikleri, müzik etkinlikleri, fen ve doğa
  etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında iç içe yer almaktadır.
  3.1. Serbest Zaman Etkınliklerinde Oyun
  Serbest zaman etkinlikleri, çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini
  sağlama, yardımlaşma, paylaşma, başladığı işi sonuçlandırma, sorumluluk alma ve aldığı
  sorumluluğu yerine getirme, problem çözme, olaylar arasında neden-sonuç bağlantıları
  kurma, kas becerilerini geliştirme açısından yararlı olan etkinliklerdir.
  Serbest zaman etkinliklerindeki oyunlar çoğunlukla düş gücü oyunlarıdır ve
  çocukların kendi koydukları kurallara göre genellikle ilgi köşelerinde oynanır.
  3.1.1. İlgi Köşelerinde Oyun
  Okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan ilgi köşeleri, evcilik köşesi, kukla köşesi,
  müzik köşesi, blok köşesi, masa oyuncakları köşesi, kostüm ve aksesuar köşesi, fen ve doğa
  köşesi ve geçici ilgi köşeleridir.
  Bu köşelerde oynanan oyunlar çocuğa serbestçe oyun alanı, oyuncak ve arkadaş seçme
  fırsatı verir. Çocuklar bu köşelerde kendi koydukları kurallara göre ve ellerindeki malzemeyi
  kullanarak, çeşitli meslekleri ve çeşitli olayları canlandırırlar. Oyun araç gereci bakımından
  yeterlilik ve çeşitlilik gösteren ilgi köşeleri çocuğu daha özgür ve yaratıcı yapar.
  İlgi köşelerinde oynanan oyunlar arasında düş gücü oyunlarının yanı sıra masa ve
  eğitici oyuncaklarla oyunlar, müzikli oyunlar, bloklarla oyunlar, kukla oyunları ve dramatik
  oyunlar yer almaktadır.
  3.1.2. Sanat Etkinliklerinde Oyun
  Sanat etkinliklerinde yer alan çeşitli boya çalışmaları, yoğurma maddeleriyle
  çalışmalar, kâğıt işleri, artık malzemelerle çalışmalar, çocuğa tüm duyu organlarını
  kullanarak farklı malzemeleri tanıma fırsatı verdiği gibi, bazı kavramların geliştirilmesine ve
  becerilerin kazandırılmasına, çocuğun kendini ifade etmesine ve yaratıcılığının gelişmesine
  olanak sağlamaktadır.
  Karalama, çizme, boyama, resim yapma, kesme, yapıştırma, delme, yuvarlama,
  mıncıklama, gibi etkinlikleri çocuk bir oyun olarak görür. Malzemeleri ve onları kullanma
  tekniklerini tanıdıkça ve öğrendikçe çocuğun kendine güveni artar.
  Resim ve el işi etkinlikleri çalışmaları sırasında çocuklarla birlikte yapılan maske,
  kukla, ayakta duran hayvanlar vb. çalışmalar etkinliğin bitiminden sonra çocuklarla birlikte
  bir dramatize çalışmasında kullanılabilir.
  3.2. Müzik Etkinliklerinde Oyun
  Çocukların, duygu, düşünce, bunalım ve enerjilerini olumlu yönde çözümlemelerine
  yardımcı olan müzik etkinliklerinin temel amacı, çocukların yaşamlarını zenginleştirmektir.
  Müzik etkinliklerinde şarkı söyleme, ritim çalışmaları, müzik dinleme, müzikli
  dramatizasyon ve yaratıcı dans gibi etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler çocukların
  genel gelişimlerine katkıda bulunur ve birçok beceriye sahip olmalarını sağlar. Farklı
  nesnelerin ve insanların seslerini ayırt eder. İnce kalın sesleri doğru algılama ve söyleme,
  sesini kontrol edebilme, ritmi doğru hissedip yansıtma, birlikte başlayıp bitirme becerisi
  kazanır. Gruba uyum sağlama, yeni sözcükler öğrenme, yeni kavramları ve bunların
  ayrıntılarını öğrenme, yönergeyi anlama, duyma, hatırlama, ezberleme, ses ve söz üzerinde
  dikkatini yoğunlaştırma, müzik eşliğinde koordineli hareket etme vb. gibi.
  Bütün bu becerileri kazandırmanın temelinde yine oyun vardır. Eğitici müzik oyunları,
  şarkılı oyunlar, danslar ve rontlarla çocukları hem eğlendirebiliriz hem de bu becerileri kazandırabiliriz.
  3.3. Anadili Etkinliklerinde Oyun
  Çocukların dil gelişimleriyle ilgili olan ana dili etkinlikleri sayesinde çocuklar
  başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar.
  Duygu ve düşüncelerini başkalarına sözel ifadelerle açıklarlar. Çocuklar bu etkinlikler
  sırasında belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil, vücut hareketlerini,
  jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.
  Ana dili etkinliklerinde oyun, konudaki yoğunluğu azaltıp, konunun daha eğlenceli bir
  hâle gelmesini sağlar. Parmak oyunları, dramatizasyon ve pandomim gibi etkinlikler
  çocukların sözle hareket arasında bağlantı kurmalarına, kas gelişimine, hayal gücünün
  gelişimine, toplumsal becerilerin gelişimine ve enerjisini sarf edip rahatlamasına yardımcı olur.
  3.4. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Oyun
  Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, okul öncesi eğitim kurumlarında kavram
  geliştirici oyuncaklar ile oynama ve kavram geliştirici çalışmalar olarak iki şekilde yapılmaktadır.
  Kavram geliştirici oyuncaklarla oynamak çocuklara, belli yönergelere uymak ve belli
  bir süre belli bir etkinliği sürdürebilmek ve sonuçlandırabilmek gibi davranışları
  kazandırmaktır. Ayrıca çocukların küçük kas ve el becerilerini kullanmaya yönelterek psikomotor
  gelişimlerine, el-göz koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Grupla
  oynanan eğitici oyuncaklar ise çocuğun sosyal gelişimini desteklemesi açısından önemlidir.
  Kavram geliştirici çalışmalar, çocukların belli alanlardaki yeterliliklerini destekleyen
  ve geliştiren çalışmalardır.
  Bu çalışmaların ilk aşamasında çocuklar parmaklarını kendi bedenleri üzerinde,
  havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirirler. Bu
  da oyun yolu ile olur. Havada bulut çizmek, çember çizmek, dalgalar oluşturmak vb.
  Bu çalışmalar yalnızca kâğıt ve kalem kullanarak yapılan çalışmalar olmamalıdır.
  Çalışmalara oyunda katılmalıdır. Örneğin; önünde, arkasında, içinde konusunu ele aldığımız
  bir çalışmada önce konu ile ilgili basılı materyal (test örneğini) verip sonra değişik nesnelerle
  (sözel yönergelerle) konunun daha çabuk pekiştirilmesi amacıyla önünde, arkasında, içinde oyununu oynayabiliriz.
  Alfabe Oyunu:
  Çocuklar on kişiden az olmamak suretiyle bir halka oluştururlar. Eğitimci çocuklardan
  birinin eline mendil verir. Ona K sesi ile başlayan hayvan ismi söylemesini ister. Çocuk
  düşünürken mendil elden ele dolaşır. Oyuncu, mendil kendisine gelmeden önce K sesi ile
  başlayan hayvan ismi söylerse oyunu kazanmış olur.
  Fotoğraf 3. 2:Yapı inşa oyunu
  3.5. Özel Günlerde Oyun(Ront, Şarkılı Oyun)
  Şarkılı oyun ve rontlar özel günler için çocukların kolaylıkla ve severek öğrendikleri
  ve katıldıkları etkinliklerdir. Bu günler için biraz daha özenle hazırlanmış kıyafet, şapka,
  kanat, fiyonk, başlık ve aksesuarlar oyunlara ve rontlara daha değişik bir hava verir.
  Çocukların daha istekle çalışmalara katılmalarını sağlar. Ancak özel günlerde oynanacak
  ront ve şarkılı oyunlar öğretim yılı içinde öğretilenler arasından seçilmelidir. Çalışmalar
  çocukları sıkacak kadar uzun ve yorucu olmamalıdır. Çocuklar bu konuda zorlanmamalıdır.
  Ezbere dayanan çalışmalardan uzak durmalıdır. Koşma, atlama, dengeli yürüme, müzik
  eşliğinde çember çevirme, kurdelelerle dans etme vb. gibi çalışmalar çocuklara daha çok zevk verir.
  Resim 3.5: Özel günde bale yapan çocuklar
  Ront: Masariko
  Masariko adlı ront için çocuklar eğitimci rehberliğinde halka olurlar. Çocuklar halkayı
  oluşturduktan sonra eğitimci oyunun nasıl oynanılacağını; şarkının sözlerini söyleyerek ve
  hareketlerini yaparak bir çocukla oyunu oynar ve diğer çocuklarda izler. Oyun bu şekilde
  diğer çocuklara gösterilerek anlatıldıktan sonra çocuklar arasından bir ebe seçilir. Ebe
  halkanın ortasına gelir, öğretmen ve diğer çocuklar Masariko’nun şarkısını söyler. Ebe de
  şarkıda geçen hareketleri yapar. Şarkılı oyunun sözleri biterken ebe halkada olan istediği bir
  arkadaşını seçerek kol kola girer ve yerinde dönerler. Yerler değiş – tokuş ettirilerek seçilen
  çocuk ebe olur ve halkanın ortasına gelir. Ortaya gelen çocuk Masariko olur. Bu şekilde
  oyun bütün çocukların Masariko olmasıyla sürdürülür.
  Masariko
  Benim adım masariko
  Sırtım kambur başım kel Şarkılı oyunun sözlerinde
  Ayaklarım yampiri geçen hareketler ebe olan
  Ben çalarım dampiri çocuk tarafından yapılır.
  Zıbıdık zıbıdık zıbıdık
  Altın gözlük gözümde
  İpek mendil elimde
  Şık bir bay (bayan) kolumda Gezerim asfalt yolunda
  Şarkılı Oyun:Miço
  Miço nereden geliyor? (Eller iki yana açılarak sorma hareketi yapılır.)
  Harmanlıktan aşağı (Eller yere doğru sarkıtılarak sallanır.)
  Oyna da miço oyna (Oynama hareketi yapılır.)
  Zıpla da miço zıpla (Zıplama hareketi yapılır.)
  Miço ellerin nerde? (Eller iki yana açılarak sorma hareketi yapılır.)
  Kıvrım kıvrım bellerde (El bele koyularak, iki yana sallanır.)
  Oyna da miço oyna (Oynama hareketi yapılır.)
  Zıpla da miço zıpla (Zıplama hareketi yapılır.)
  Miço gözlerin nerde? (Eller iki yana açılarak sorma hareketi yapılır.)
  Fıldır fıldır yerlerde (Baş ve işaret parmaklar birleştirilerek gözlük yapılır, gözün üstüne koyulur.)
  Oyna da miço oyna (Oynama hareketi yapılır.)
  Zıpla da miço zıpla (Zıplama hareketi yapılır.)
  Bugi, Bugi Yapalım
  Haydi çocuklar gelin bugi, bugi yapalım (Eller önde oynatılır.)
  Eller şimdi havaya bugi, bugi yapalım (Eller havada oynatılır.)
  Sağ ayağım öndedir şimdi de geridedir (Sağ ayak öne sonra geriye çekilir)
  Sol ayağım öndedir o da şimdi de geride (Sol ayak öne sonra geriye çekilir)
  Ayakları açalım elleri yere saçalım (Ayaklar iki yana açılır bel aşağıya doğru eğilir,eller aşağıya sallanır.)
  Eller şimdi popoya bugi bugi yapalım (Eller poponun üzerine
  hayat yasandığı kadardır........ötesi ya hatıralarda bir diz ya da hayallerde bir umuttur.......

 2. #2
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20.Temmuz.2009
  Mesajlar
  51

  Standart

  teşekkürler ödev hazırlarken çok yardımcı oldu
  PRoBLeMLi ÇoCuK YoKTur PRoBLeMLi aNNe-BaBa VarDıR...

 3. #3
  Çevirimdışı

  Üyelik tarihi
  17.Haziran.2009
  Mesajlar
  1,753

  Standart

  bende hazırlamıstım... çok ugrasmıstım ama degdi.... teşekkürler canım...
  Olmadi iste bak yine yanlizligin koynundayim bu gece
  Yeterince savasmadik mi sence
  Yeterince uzulmedik mi artik
  Ne yaptiysak olmadi
  Ne kadar cabaladiysak sonuc vermedi
  Ah birtanem, ask bizi sevmedi..


  Taş olsan dile gelirdin
  İşte öyle sevmiştim
  Susacak kadar bile
  Yanımda değilmişsin
  Geç farkettim

 4. #4
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2009
  Mesajlar
  88

  Standart

  çok güzel..
  emeğine sağlık..
  "нαуαт.!" кєℓєвєк giвi ανυçℓαяıм∂α,
  Aνυ¢υмυ αçѕαм кαçα¢αк,
  кαραѕαм öℓє¢єк...ηє σℓυяѕα σℓѕυη,
  Aνυçℓαяıм∂αη кαуıρ gi∂є¢єк... 5. #5
  Çevirimdışı
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2008
  Mesajlar
  440

  Standart

  Çok önemli bir paylaşım olmuş teşekürler.

 6. #6
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  07.Eylül.2007
  Mesajlar
  4

  Standart

  çok güzel bir çalışma olmuş.

 7. #7
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Mart.2010
  Mesajlar
  1

  Standart

  evet gercekten harikaaa

 8. #8
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2009
  Mesajlar
  4

  Standart

  GÜZEL VE YERİNDE BİR PAYLAŞIM EMEĞİNİZE SAĞLIK.....

 9. #9
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2010
  Mesajlar
  13

  Smile

  gerçekten çok güzel teşekkürler

 10. #10
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2010
  Mesajlar
  13

  Standart

  GÜLÜMSEMEK tümüyle doğaldır hiçbir katkı maddesi içermez yedek parça gereksinimi yoktur pil değişimi yada düzenli sağlık kontrolü gerektirmez az enerji harcar yüksek enerji verir enflasyona uğramaz şişmanlatmaz aylık ödemesi yoktur işşizliğe karşı sigortalıdır vergiden muaftır... o zaman GÜLÜMSE BAKIM(:

 

 

Benzer Konular

 1. Amaç ve Kazanımlı Isındırıcı - Hareketli - Dinlendirici Oyun Planları (Oyun Albümü)
  Konu Sahibi Alper Yusuf KÖROĞLU Forum OYUN ve HAREKET ETKİNLİKLERİ
  Cevap: 84
  Son Mesaj : 31.Aralık.2013, 22:03
 2. Amaç Kazanımlı Oyunlar(Oyun Albümü)
  Konu Sahibi susul92 Forum OYUN ve HAREKET ETKİNLİKLERİ
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 20.Aralık.2011, 23:04
 3. materyal ve etkinlik hazırlama
  Konu Sahibi beyzasude Forum ETKİNLİK İSTEKLERİ
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Haziran.2010, 13:20
 4. bir synyf albümü modelide benden
  Konu Sahibi haticeaydın Forum YIL SONU SERGİLERİ ve DİĞER ETKİNLİKLER
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Ekim.2008, 02:41
 5. Renk Albümü
  Konu Sahibi lamassu Forum RENK ÇALIŞMALARI
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 06.Haziran.2008, 06:55