Etkinlik ve Dosya Arama Motoru


<div style="background-color: none transparent;"></div>

ısındırıcı ve dinlendirici oyunlar

1-Uzun ?erit: Her çocu?a büyük bir ka?yt parçasy verilir.hepsi elindeki ka?ydyn ucundan incecik yyrtmaya ba?lar.Neticede hiç koparylmadan ka?yt bitirilmeye çaly?ylyr.Oyunun sonunda ?eritler ölçülür.En uzun ?erit kiminse oyunu o kazanyr. 2-Nelerden ne yapylyr? Ö?retmen çocuklaryn kullandyklary e?yalardan birinin adyny söyler.Bir çocu?a i?aret eder; -nelerden ne yapylyr?der.Çocuk o e?yanyn neden yapyldy?yny dü?ünür, gereken malzemeleri söyler.Gecikmeden ve eskizsiz saymy?a alky?lanyr veya

 1. #1
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Nisan.2008
  Mesajlar
  17

  Wink ısındırıcı ve dinlendirici oyunlar

  1-Uzun ?erit:
  Her çocu?a büyük bir ka?yt parçasy verilir.hepsi elindeki ka?ydyn ucundan incecik yyrtmaya ba?lar.Neticede hiç koparylmadan ka?yt bitirilmeye çaly?ylyr.Oyunun sonunda ?eritler ölçülür.En uzun ?erit kiminse oyunu o kazanyr.

  2-Nelerden ne yapylyr?
  Ö?retmen çocuklaryn kullandyklary e?yalardan birinin adyny söyler.Bir çocu?a i?aret eder;
  -nelerden ne yapylyr?der.Çocuk o e?yanyn neden yapyldy?yny dü?ünür, gereken malzemeleri söyler.Gecikmeden ve eskizsiz saymy?a alky?lanyr veya ödüllendirilir…

  3-Gördün mü?
  Ö?retmen çocuklary etrafynda toplar.
  -aranyzda çocu?um var ben ?imdi giydi?i elbiseyi ayakkabysyny anlataca?ym.Bakalym tanyyabilecek misiniz?der.Bu syrada bütün çocuklar birbirini dikkatle süzmeye ba?lar.E?er bulamazlarsa kyz my erkek mi? Diye sorarlar.Böylece oyun tekrarlanyr.

  4-Ne uçmaz ne gezmez ne yüzmez?
  Ö?retmen çocuklardan birine i?aret eder ve ne uçmaz ne gezmez ne yüzmez? Der ve bunlara örnek ister.Oyuncu buna kar?ylyk kedi uçmaz a?aç gezmez ta? yüzmez derse oyunu kazanyr.

  5- Cümlemi tamamla
  Çocuklar halka ?eklinde dizilir.Ö?retmen birine i?aret eder.Yaryn hava güzel olursa….. dedikten sonra cümlemi tamamla der.Oyuncu bu cümlenin sonunu yüksek sesle tamamlar.Beklemeden cümleyi tamamlarsa ba?ka bir arkada?yna eksik bir cümle söyleme hakky kazanyr…

  6-Ali kutuda
  Çocuklar masanyn etrafyna otururlar.Ö?retmen Ali kutuda deyince eller masanyn altyna konur.Ali kutudan çykty deyince eller masanyn üstüne çykartylyr.En sona kalan çocuk 1. olur 1. olan çocuk oyunu yönetmeye ba?lar…
  7-Hamal
  Oyunculardan birisi ebe olur.Gözleri ba?lanyr odadaki e?yalardan herhangi birisi ebeye uzatylyr ve ne oldu?u sorulur.Ebe eliyle ne oldu?unu anlamaya çaly?yr ne oldu?unu söylemezse ya eline ya ba?yna ya da syrtyna yüklenir.Böylece odanyn içinde e?yanyn hiç olmazsa bir tanesinin adyny söyleyene kadar dola?yr.E?er ilk yakla?ty?y e?yayy bilirse oyunu kazanmy? olur ve ebelik ba?kasyna geçer…

  8-Yatty kalkty
  Her çocu?a birer isim konur bu isimler sebze çiçek meyve vs. olabilir.Çocuklar isimleri kendileri de seçebilir.Mesela ismi lahana olan çocuk önce kendi ismini söyleyerek oyuna ba?lar.Lahana yatty kalkty lahana derken yatar kalkar ve hemen bir arkada?ynyn aldy?y ismi söyler.Mesela biber der.Oyunu biber alyr biber yatty kalkty der yatar kalkar ve sonra bir di?erinin adyny söyler.böyle devam eder….

  9-Öt ku?um öt
  Bir ebe seçilir ve gözleri ba?lanyr ona;
  Arkada?laryndan birisi kar?ysyna geçer sesinden tanymaya çaly?yr öt ku?um öt der arkada?y ku? gibi öter oyun böyle devam eder…….

  10-Tatmadan bul
  Ö?retmen bir yiyece?in tadyny ve özelliklerini çocuklara anlatyr.Bu yiyece?i bulmalaryny ister.Bulan çocuk alky?lanyr.

  11-Renkler
  Çocuklar syra olur aralaryndan birisi bir renk söyler.Örn. mavi der di?er çocuklar maviyi bulmak için çevreye bakynyrlar.Mavi renkteki e?yalary bulurlar.çok e?ya bulan ebe olur oyun devam eder….

  12-Adamyn gözlüklerini tak
  Yazy tahtasyna gözleri burnu a?zy belirten bir insan ba?y çizilir.Gözleri ba?ly olarak kim bunun gözlüklerini çizecek? Denir.Ysteyen çocuklar gözleri ba?ly olarak adamyn gözlüklerini çizmeye çaly?yr…

  13-Uçtu uçtu
  Çocuklar masaya otururlar bir ebe seçilir.ebe uçan nesneleri veya hayvanlaryn adyny söyler.Örn. uçtu uçtu uçurtma kartal uçak vb. çocuklarda sa? ellerini uçtu deyince kaldyryrlar.Ebe arkada?laryny ?a?yrtmak için uçmayanlary da söyler oyun böle tekrar edilir…

  14-
  Çantamy aldym koluma Çyktym pazar yoluna (2)
  Ben bir subay beklerken çöpçü de girdi koluma
  Ayakkabym toz atar çöpçü bana göz atar
  Gözün kör olmasyn çöpçü elalem bize bakar.


  Kedi damdan atlady apandisti patlady (zyplarlar, atlama hareketi)
  Bunu duyan fareler dans etmeye ba?lady (dans ederler)
  Yangyny var yangyny var ben yanyyorum (kol kola girip dönerler)
  Yeti?in a dostlar tutu?uyorum.


  Kolay gelsinnnnnnnnnn

 2. #2
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Nisan.2008
  Mesajlar
  53

  Wink

  çok güzel oyunlar t?krler

 3. #3
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Nisan.2008
  Mesajlar
  17

  Standart

  ria ederim

 4. #4
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2008
  Mesajlar
  3

  Standart

  &#231;ok saolun sayenizde &#246;dewimi yaptım

 5. #5
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  15.Nisan.2008
  Mesajlar
  17

  Standart

  g&#252;le g&#252;le kullanın

 6. #6
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  28.Nisan.2008
  Mesajlar
  6

  Standart

  paylaşım i&#231;in teşekk&#252;r ederim işime yarıyacak

 7. #7
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  04.Mayıs.2008
  Mesajlar
  1

  Standart

  selam bilgileriniz için te?ekürler

  tesekurlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr

 8. #8
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Temmuz.2008
  Mesajlar
  1

  Icon Ok

  Te?ekkürler eme?inize sa?lyk

 9. #9
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  30.Ocak.2008
  Mesajlar
  3

  Standart

  te??erkkür ederiz.i?imize yaryyacak

 10. #10
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20.Ağustos.2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  hocam oyunlar &#231;ok eğlenceli teşekk&#252;rler

 

 

Bu Konu için Etiketler


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353