Uyumsuz Çocukların Eğitimleri
Uyumsuz çocukların eğitiminde amaç, çocuğu yeniden eğitmektir. Çünkü bozuk
davranışlar yerine yeni davranış kalıpları kurulmalı ve çocukların iyileştirilmesi
sağlanmalıdır.
Uyumsuz çocuklara yönelik eğitim programları şu ilkeleri kapsamalıdır:


 Uyumsuzluğun türü ve sebebi erken tespit edilmelidir.
 Uyumsuz çocukların eğitiminde varılmak istenen amaçlar ve değiştirilmesi
gereken davranışlar doğru tespit edilmelidir.
 Uyumsuz çocukların eğitim etkinlikleri bireysel olmalıdır.
 İstenen amaçlara ulaşabilmek için kazanılması gereken bilgi ve becerilerin neler
olduğu tespit edilmelidir.
 Amaçlara ulaşmayı sağlayan etkinlikler tespit edilmelidir.
 Etkinlikler her birey için anlamlı ve onun gelişim seviyesine uygun olmalıdır.
 Eğitimlerinin nerede yapılacağı belirlenmelidir. Eğitim yapılan yerler ise;
hastane, özel sınıflar, normal okullar ve özel eğitim merkezleri olabilir.
 Uygulamanın yapılabilmesi için gerekli araç-gereçler, teknik yöntemler
hazırlanmalıdır.
 Uyumsuz çocukların teşhis, tedavi ve eğitimlerinde uzman personel
görevlendirilmelidir.
 Aileye eğitim ve rehberlik hizmetleri verilmelidir.
 Çocuğun kazandığı bilgi ve becerileri çeşitli durumlarda uygulaması için
olanaklar sağlanmalıdır.
 Çocuğun sosyal, zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerini arttıracak
sorumluluklar verilmelidir.
 Çocuğun çeşitli sosyal faaliyetlere aktif katılımı sağlanmalıdır.
 Çocuğa okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi önemli iletişim becerilerini
geliştirecek ortamlar oluşturulmalıdır.
 Çocuğun öğrendiği davranışları günlük yaşantısında da uygulaması için fırsatlar
verilmelidir.
 Çocuğun yararına sunulan etkinliklerde boşalması, rahatlaması ve bir şey
öğrenmesi gibi çok yönlü bir amaç güdülmelidir.
 Çocuk için hazırlanan etkinlikler onun sağlıklı kişilik geliştirmesi için araç
olmalıdır.
 Başkaları ile olumlu ilişkiler kuracak durumlar yaratılmalı ve kurmasına
yardımcı olunmalıdır.
 Eğitim programlarının verimli olması için sürekli değerlendirilmelidir.